Οδηγίες χρήσης ναρκωτικών, αναλόγων, ανασκοπήσεις

Τα φάρμακα των δεκτών διακοπών χορηγούνται σε έναν ασθενή μόνο από ιατρό. ΑΥΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Περιγραφή του δραστικού συστατικού Αμοξικιλλίνη * + Κλαβουλανικό οξύ * / Αμοξικιλλίνη * + Κλαβουλανικό οξύ *.

Φόρμουλα: C16H19N3O5S + C8H9NO5, χημική ονομασία: [2S- [2alpha, 5alpha, 6beta (S *)]] - 6 - [[αμινο- (4-υδροξυφαινυλ) ακετυλ] αμινο] -3,3-διμεθυλο-7-οξο- -4-θεια-1-αζαδικυκλο [3.2.0] επτανο-2-καρβοξυλικού οξέος (με τη μορφή τριένυδρου ή το άλας νατρίου) + (Ζ) - (2R, 5R) -3- (2-υδροξυαιθυλιδενο) -7-οξο -4-οξα-1-αζαδικυκλο [3.2.0] επτανο-2-καρβοξυλικό οξύ.
Φαρμακολογική ομάδα: αντιμικροβιακά, αντιπαρασιτικά και ανθελμινθικά φάρμακα / αντιβιοτικά / πενικιλίνες / πενικιλίνες σε συνδυασμούς.
Φαρμακολογική δράση: βακτηριοκτόνο, αντιβακτηριακό ευρέος φάσματος.

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Είναι ένα φάρμακο συνδυασμού κλαβουλανικού οξέος (αναστολέας βήτα-λακταμάσης) και αμοξικιλλίνης. Το φάρμακο αναστέλλει τον σχηματισμό του τοιχώματος των μικροοργανισμών, δρα βακτηριοκτόνα. Αυτό το φάρμακο είναι δραστικό έναντι αερόβιων κατά Gram αρνητικών οργανισμών: catarrhalis Moraxella, Escherichia coli, Enterobacter spp, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp, αερόβια gram-θετικών μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάση):.. Staphylococcus aureus. Οι παρακάτω μικροοργανισμοί είναι ευαίσθητοι στο φάρμακο μόνο in vitro: Listeria monocytogenes, Streptococcus anthracis, Enterococcus faecalis, Streptococcus viridans, Corynebacterium spp, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis ;. αναερόβια Gram-θετικά βακτήρια: Clostridium spp, Peptostreptococcus spp, Peptococcus spp?... Gram-αρνητικά αναερόβια βακτήρια (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν βήτα-λακταμάση): Bacteroides spp. (συμπεριλαμβανομένου του Bacteroides fragilis). Gram-αρνητικά αερόβια βακτήρια (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάση): Salmonella spp, mirabilis Proteus, Shigella spp, Proteus vulgaris, Bordetella pertussis, Gardnerella vaginalis, Yersinia enterocolitica, meningitidis Neisseria, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter.. jejuni, Yersinia multocida. Το κλαβουλανικό οξύ αναστέλλει βήτα-λακταμάση (3, 2, 5, 4 είδη) και κατά της βήτα-λακταμάση τύπου 1, τα οποία σχηματίζουν ένα Serratia spp., Pseudomonas aeroginosa, Acinetobacter spp., Ανενεργό. Το κλαβουλανικό οξύ έχει να πενικιλλινασών υψηλό τροπισμό, έτσι ώστε το ένζυμο σχηματίζει ένα σταθερό σύμπλοκο που είναι η πρόληψη των ενζυματική αποικοδόμηση της αμοξικιλίνης από τη δράση της β-λακταμάσες.

Όταν χορηγείται, και τα δύο δραστικά συστατικά του φαρμάκου απορροφώνται γρήγορα στον γαστρεντερικό σωλήνα. Το φάρμακο συνδέεται με τις πρωτεΐνες πλάσματος ως εξής: το κλαβουλανικό οξύ δεσμεύεται με 22-30%, η αμοξικιλλίνη δεσμεύεται μεταξύ 17% και 20%. Η πρόσληψη του φαρμάκου από κοινού με τα τρόφιμα δεν επηρεάζει την απορρόφηση. Η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται μετά από 45 λεπτά. Όταν χορηγείται κάθε 8 ώρες μέγιστες δόσεις 250/125 περιεκτικότητα mg αμοξυκιλλίνης στο πλάσμα είναι 2,18 - 4,5 g / ml, η μέγιστη πλάσματος κλαβουλανικό οξύ είναι 0,8 - 2,2 g / ml, ενώ λαμβάνοντας κάθε 12 ώρες 500/125 mg δόση επίπεδα αμοξικιλίνης μέγιστης πλάσμα είναι 5,09 - 7,91 g / ml, η μέγιστη πλάσματος σε κλαβουλανικό οξύ - 1,19 - 2,41 g / ml, ενώ η λήψη του φαρμάκου κάθε 8 ώρες σε δόσεις των 500/125 mg, η μέγιστη περιεκτικότητα σε πλάσμα της αμοξικιλλίνης είναι 4,94 - 9,46 mcg / ml, η μέγιστη συγκέντρωση clavus στο πλάσμα ANOVA οξύ είναι 1,57 - 3,23 g / ml, ενώ η λήψη του φαρμάκου σε δόση 875/125 mg μέγιστα επίπεδα αμοξικιλίνης στο πλάσμα είναι 8,82 - 14,38 mg / ml, η μέγιστη περιεκτικότητα του κλαβουλανικού οξέος στο πλάσμα ήταν 1.21 - 3,19 μg / ml. Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόσεις 500/100 και 1000/200 μέγιστη συγκέντρωση mg αμοξυκιλλίνης 32,2 και 105,4 μg / ml, και η μέγιστη συγκέντρωση του κλαβουλανικού οξέος είναι 10,5 και 28,5 μg / ml, αντιστοίχως. Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη μέγιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης 1 μg / ml είναι παρόμοιος για την αμοξικιλλίνη όταν χρησιμοποιείται μετά από 8 και 12 ώρες, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Και οι δύο δραστικές ουσίες μεταβολίζονται στο ήπαρ: κλαβουλανικό οξύ για το 50% της χορηγούμενης δόσης, αμοξικιλλίνη για 10%. Όταν λαμβάνεται σε δόσεις των 375 και 625 mg της ημίσειας ζωής του 1,2 ώρες και 0,8 για το κλαβουλανικό οξύ, 1 και 1,3 ώρες για το αμοξυκιλλίνη, αντιστοίχως.

Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως 1200, και 600 mg του φαρμάκου ημίσειας ζωής είναι 0,9 ώρες και 1,12 για το κλαβουλανικό οξύ, 0,9 και 1,07 ώρες για το αμοξυκιλλίνη, αντιστοίχως. Απεκκρίνεται προέρχονται φαρμάκου στους νεφρούς (με νεφρική σωληναριακή έκκριση, και διήθηση σε νεφρικά σπειράματα) ως εξής: 25 - 40% και 50 - Να 78% της χορηγούμενης δόσης του κλαβουλανικού οξέος και αμοξικιλλίνη αντίστοιχα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 ωρών μετά την κατάποση αναλλοίωτη.

Ενδείξεις

Βακτηριακές λοιμώξεις που προκαλούνται από ευαίσθητους οργανισμούς: της ανώτερης αναπνευστικής οδού (ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, ιγμορίτιδα), μαλακού ιστού και του δέρματος (απόστημα, ερυσίπελας, δευτερογενώς επιμολυσμένων δερματίτιδα, μολυσματικό κηρίο, λοίμωξη τραύματος, απόστημα), πυελική και των ουροφόρων οδών (πυελίτιδα, πυελονεφρίτιδα, προστατίτιδα, κυστίτιδα, τραχηλίτιδα, σαλπιγγίτιδα, ουρηθρίτιδα, σαλπιγωοθητικό απόστημα, σαλπιγγο, σηπτική έκτρωση, ενδομητρίτιδα, βακτηριακή κολπίτιδα, μαλακό έλκος, πυελική φλεγμονή, επιλόχεια σήψη, γονόρροια), κατώτερο αναπνευστικό (απόστημα πνεύμονα πνευμονία, εμφύσημα, βρογχίτιδα), μετεγχειρητικές λοιμώξεις, οστεομυελίτιδα, σε χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη λοιμώξεων.

Η μέθοδος χρήσης της αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος και της δόσης

Το φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα, ενίεται ενδοφλεβίως. Οι δόσεις και ο τρόπος χορήγησης του φαρμάκου ορίζονται ξεχωριστά και εξαρτώνται από τη λοιμώδη ασθένεια και τη σοβαρότητα της. Όσον αφορά τη δόση αμοξικιλλίνης που δίνεται παρακάτω.
Ασθενείς κάτω των 12 ετών - με τη μορφή σταγόνων, σιρόπι, εναιώρημα για στοματική χρήση.
Ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 40 kg: 3 φορές την ημέρα, 250 mg ή 2 φορές την ημέρα, 500 mg. Για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και για σοβαρές λοιμώξεις, 3 φορές την ημέρα, 500 mg ή 2 φορές την ημέρα, 875 mg.
Ανάλογα με την ηλικία, καθορίζεται μία εφάπαξ δόση: έως 3 μήνες - σε 2 δόσεις των 30 mg / kg ημερησίως. 3 μήνες ή περισσότερο - σοβαρές λοιμώξεις - σε 3 δόσεις των 40 mg / kg ημερησίως ή 2 δόσεις των 45 mg / kg ημερησίως. λοιμώξεις με ήπια σοβαρότητα - σε 3 δόσεις των 20 mg / kg ημερησίως ή σε 2 δόσεις των 25 mg / kg ημερησίως.
Η μέγιστη ημερήσια δόση κλαβουλανικού οξέος για ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών είναι 600 mg, έως 12 ετών είναι 10 mg / kg σωματικού βάρους. Η μέγιστη ημερήσια δόση αμοξικιλλίνης για ασθενείς άνω των 12 ετών είναι 6 g, έως 12 έτη - 45 mg / kg σωματικού βάρους.
Συνιστάται η χρήση της εναιωρήσεως σε ενήλικες με δυσκολία στην κατάποση.
Κατά την παρασκευή σιροπιού, εναιωρήματος και σταγόνων, το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται ως διαλύτης.
Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως σε ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών, χορηγείται 1 g (για αμοξικιλλίνη) 3 φορές την ημέρα, ενδεχομένως, εάν είναι απαραίτητο, χορηγείται 4 φορές την ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 6 γραμμάρια. Παιδιά 3 μήνες - 12 έτη - 3 φορές την ημέρα 25 mg / kg; σε σοβαρές περιπτώσεις, 4 φορές την ημέρα. παιδιά έως 3 μηνών: στην περιγεννητική περίοδο και πρόωρα - 2 φορές την ημέρα 25 mg / kg, στην μετεπερινική περίοδο - 3 φορές την ημέρα 25 mg / kg.
Η διάρκεια της θεραπείας είναι έως 2 εβδομάδες, για οξεία μέση ωτίτιδα - έως 10 ημέρες.
Η προφύλαξη για μετεγχειρητικές λοιμώξεις, με διάρκεια χειρουργικής επέμβασης μικρότερη από 1 ώρα, χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση 1 g κατά τη διάρκεια της επαγωγικής αναισθησίας. Για μεγαλύτερες λειτουργίες, χορηγείται 1 g κάθε 6 ώρες για 24 ώρες. η χορήγηση μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.
Σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης, διενεργείται διόρθωση της συχνότητας χορήγησης και δόσης: με κάθαρση κρεατινίνης μεγαλύτερη από 30 ml / min, η προσαρμογή της δόσης δεν είναι απαραίτητη. με κάθαρση κρεατινίνης 10 - 30 ml / min: από το στόμα - 250 - 500 mg ανά ημέρα κάθε 12 ώρες. ενδοφλέβια - 1 g, στη συνέχεια 500 mg ενδοφλέβια. με κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 10 ml / min - 1 g, 250 - 500 mg ημερησίως από το στόμα σε μία δόση ή άλλα 500 mg ημερησίως ενδοφλεβίως. Για τα παιδιά, η δόση πρέπει να μειωθεί επίσης. Ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση - 500 mg ή 250 mg από του στόματος σε μία δόση ή 500 mg ενδοφλέβια, επιπλέον μία δόση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και μία δόση στο τέλος της αιμοκάθαρσης.

Με τη θεραπεία του, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της κατάστασης του ήπατος, των αιματοποιητικών οργάνων και των νεφρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων αντιδράσεων από το πεπτικό σύστημα, το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται με τα γεύματα. Η ανάπτυξη της ανθεκτικής μικροχλωρίδας στο φάρμακο είναι δυνατή, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη υπερφύτευσης και αυτό θα απαιτήσει αλλαγή στην αντιβακτηριακή θεραπεία. Η λήψη του φαρμάκου κατά τον προσδιορισμό της γλυκόζης ούρων μπορεί να δώσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να χρησιμοποιείται η μέθοδος οξειδωτικού γλυκόζης για τον προσδιορισμό της γλυκόζης ούρων. Μετά την αραίωση του εναιωρήματος, θα πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο για όχι περισσότερο από 1 εβδομάδα, αλλά να μην καταψύχεται. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στις πενικιλίνες με αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργικές διασταυρούμενες αντιδράσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις νεκρωτικής κολίτιδας στα νεογέννητα των οποίων οι μητέρες είχαν πρόωρη ρήξη των μεμβρανών του εμβρύου. Δεδομένου ότι οι ταμπλέτες έχουν μια ίση ποσότητα του κλαβουλανικού οξέος (125 mg), είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι δύο δισκία των 250 mg (ως αμοξυκιλλίνη) ένα δισκίο των 500 mg (ως αμοξυκιλλίνη) δεν είναι ισοδύναμες.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία (περιλαμβανομένων σε άλλα αντιβιοτικά β-λακτάμης, κεφαλοσπορίνες), φαινυλκετονουρία, λοιμώδης μονοπυρήνωση (συμπεριλαμβανομένου του εξανθήματος ανάπτυξης μορφή ιλαράς), ένα ιστορικό ηπατικής λειτουργικού κράτους ή ίκτερο επεισόδια χρησιμοποιώντας αμοξυκιλλίνη με κλαβουλανικό οξύ? κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml / λεπτό (για δισκία 875 mg / 125 mg).

Περιορισμοί στη χρήση του

Διαταραχές του γαστρεντερικού σωλήνα (περιλαμβανομένων ιστορικό κολίτιδας, η οποία συνδέεται με τη χρήση των πενικιλλινών), τη γαλουχία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, εγκυμοσύνη, σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, το φάρμακο χρησιμοποιείται μόνο όταν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι υψηλότερο από τον πιθανό κίνδυνο για το μωρό και το έμβρυο.

Παρενέργειες της αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος

Πεπτικό σύστημα: ναυτία, έμετος, γαστρίτιδα, γλωσσίτιδα, στοματίτιδα, αυξημένη δραστηριότητα των ηπατικών τρανσαμινασών, διάρροια, σε σπάνιες περιπτώσεις - η ανάπτυξη της ηπατίτιδας και ηπατικής ανεπάρκειας (συνήθως σε ηλικιωμένους άνδρες με χρόνια θεραπεία), χολοστατικός ίκτερος, αιμορραγική και ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα (μπορεί επίσης ανάπτυξη και μετά από τη θεραπεία), "μαλλιά" μαύρη γλώσσα, εντεροκολίτιδα, σκουρόχρωμα του δοντιού δοντιών?
Τα αιμοποιητικά όργανα: αναστρέψιμες αυξήσεις σε χρόνο και του χρόνου προθρομβίνης, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία, θρομβοκυττάρωση, ακοκκιοκυτταραιμία, λευκοπενία, αιμολυτική αναιμία αιμορραγία?
νευρικό σύστημα: ζάλη, υπερκινητικότητα, κεφαλαλγία, άγχος, σπασμοί, αλλαγή συμπεριφοράς.
τοπικές αντιδράσεις: σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάπτυξη φλεβίτιδας στο σημείο της ενδοφλέβιας χορήγησης.
αλλεργικές αντιδράσεις: ερυθηματώδες εξάνθημα, κνίδωση, σπανίως - ανάπτυξη αγγειονευρωτικό οίδημα, εξιδρωματικό πολύμορφο ερύθημα, αναφυλακτικό σοκ, πολύ σπάνια - κακόηθες πολύμορφο ερύθημα, απολεπιστική δερματίτιδα, αλλεργική αγγειίτιδα, οξεία γενικευμένη εξανθηματική pustullezsindrom, η οποία είναι παρόμοια με Ορονοσία?
άλλα: η εμφάνιση επιμόλυνσης, καντιντίαση, διάμεση νεφρίτιδα, αιματουρία, κρυσταλλίνη.

Η αλληλεπίδραση της αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος με άλλες ουσίες

Γλυκοζαμίνη, αντιόξινα, αμινογλυκοσίδες, καθαρτικά μειώνουν και επιβραδύνουν την απορρόφηση. το ασκορβικό οξύ αυξάνει την απορρόφηση. Τα βακτηριοστατικά φάρμακα (χλωραμφενικόλη, μακρολίδια, τετρακυκλίνες, λινεζοξαμίδια, σουλφοναμίδια) δρουν ανταγωνιστικά. Αυξάνει αντιπηκτικά αποτελεσματικότητα (λόγω της καταστολής της εντερικής μικροχλωρίδας, μειώνοντας δείκτη προθρομβίνης και τη σύνθεση της βιταμίνης Κ). Όταν χρησιμοποιείται μαζί με αντιπηκτικά, οι δείκτες πήξης αίματος πρέπει να παρακολουθούνται. Μειώνει την αποτελεσματικότητα των από του στόματος αντισυλληπτικών, φαρμάκων, του οποίου ο μεταβολισμός σχηματίζεται PABK. Όταν συνδυάζεται με αιθινυλ οιστραδιόλη, αυξάνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας λόγω εισόδου. Η αλλοπουρινόλη αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης δερματικού εξανθήματος. Διουρητικά, φαινυλοβουταζόνη, αλλοπουρινόλη, μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα και άλλους παράγοντες που μπλοκάρουν σωληναριακή έκκριση, αυξημένη περιεκτικότητα αμοξικιλίνης.

Υπερδοσολογία

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας φαρμάκου, διαταράσσεται η ισορροπία ύδατος-ηλεκτρολύτη και η λειτουργική κατάσταση του γαστρεντερικού σωλήνα. Είναι απαραίτητη η συμπτωματική θεραπεία. η αιμοκάθαρση είναι αποτελεσματική.

Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ

Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ: οδηγίες χρήσης και ανασκοπήσεις

Λατινική ονομασία: Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ

Κωδικός ATX: J01CR02

Δραστικό συστατικό: αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ (αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ)

Κατασκευαστής: Kraspharma (Ρωσία), Aurobindo Pharma (India), Lek d.d. (Σλοβενία), Hemofarm Α.Ο. (Σερβία), Sandoz (Ελβετία)

Ενημέρωση της περιγραφής και της φωτογραφίας: 10/26/2018

Η αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ είναι ένα αντιβιοτικό ευρέως φάσματος.

Τύπος απελευθέρωσης και σύνθεση

Μορφές Δοσολογίας Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό Οξύ:

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: ωοειδή, αμφίκυρτα, σχεδόν λευκά ή λευκά, στη μία πλευρά χαρακτική «Α», αφετέρου - «63» (δισκία 250 mg + 125 mg) ή «64» (δισκία 500 mg + 125 mg ) ή χάραξη διαιρούμενο με κίνδυνο - "6 | 5" (δισκία 875 mg + 125 mg). Η διατομή δείχνει έναν ανοιχτό κίτρινο πυρήνα που περιβάλλεται από ένα λευκό ή σχεδόν λευκό κέλυφος (7 τεμάχια σε κυψέλες, 2 κυψέλες σε κουτί).
 • κόνις για εναιώρημα για χορήγηση από το στόμα (φράουλα): κοκκώδης, σχεδόν λευκός ή λευκός (σε δοσολογία 125 mg + 31,25 mg / 5 ml - 7,35 g σε ημιδιαφανείς φιάλες των 150 ml, σε δόση 250 mg + 62, 5 mg / 5 ml - 14,7 g σε ημιδιαφανείς φιάλες των 150 ml, κάθε φιάλη σε κουτί από χαρτόνι).
 • σκόνη για την παρασκευή διαλύματος για ενδοφλέβια (IV) χορήγηση: Λευκή έως λευκή με κιτρινωπή απόχρωση (σε φιάλες των 10 ml, 1 ή 10 φιάλες σε συσκευασία σε χαρτοκιβώτια, νοσοκομειακές συσκευασίες από 1 έως 50 φιάλες σε κουτί).

Συστατικά 1 δισκίο:

 • ενεργά συστατικά: αμοξικιλλίνη (σε μορφή τριένυδρης ουσίας) - 250 mg ή 500 mg ή 875 mg κλαβουλανικού οξέος (με τη μορφή κλαβουλανικού καλίου) - 125 mg.
 • βοηθητικό (αδρανείς) συστατικά: άμυλο νατρίου καρβοξυμεθυλο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, 06V58855 Opadry λευκό (διοξείδιο του τιτανίου, πολυαιθυλενογλυκόλη, υπρομελλόζη-15sR υπρομελλόζη-5SR).

Η σύνθεση των 5 ml εναιωρήματος (κατασκευασμένου από σκόνη για εναιώρημα):

 • δραστικά συστατικά: αμοξικιλλίνη (σε μορφή τριένυδρη) - 125 mg κλαβουλανικό οξύ (με τη μορφή του κλαβουλανικού καλίου) - 31.25 mg αμοξυκιλλίνης ή - 250 mg κλαβουλανικού οξέος - 62,5 mg?
 • βοηθητικά συστατικά: κόμμι ξανθάνης, διοξείδιο πυριτίου, υπρομελλόζη, ασπαρτάμη, ηλεκτρικό οξύ, κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, γεύση φράουλας.

Δραστικές ουσίες 1 φιαλίδιο κόνεως για διάλυμα για on / στην αμοξυκιλλίνη - 500 mg κλαβουλανικού οξέος - 100 mg, ή αμοξικιλλίνη - 1000 mg και το κλαβουλανικό οξύ - 200 mg.

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμική

Η δράση του φαρμάκου Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ οφείλεται στις ιδιότητες των δραστικών συστατικών του.

Η αμοξικιλλίνη είναι ένα ημι-συνθετικό αντιβιοτικό. Έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης, δρα ενάντια σε πολλούς αρνητικούς κατά Gram και θετικούς σε gram μικροοργανισμούς. Δεν έχει καμία επίδραση στους μικροοργανισμούς που παράγουν ένζυμα βήτα-λακταμάσης, επειδή καταστρέφεται από τη δράση τους.

Το κλαβουλανικό οξύ είναι ένας αναστολέας βήτα-λακταμάσης συναφής στη δομή με τις πενικιλίνες. Έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί τις περισσότερες βήτα-λακταμάσες που βρίσκονται σε μικροοργανισμούς που είναι ανθεκτικοί στη δράση των κεφαλοσπορινών και των πενικιλινών. Το κλαβουλανικό οξύ είναι αρκετά αποτελεσματικό έναντι της πλασμιδικής βήτα-λακταμάσης, η οποία συχνότερα έχει αντίσταση, αλλά δεν είναι δραστική έναντι της χρωμοσωματικής βήτα-λακταμάσης τύπου 1.

Το κλαβουλανικό οξύ στην σύνθεση του φαρμάκου προστατεύει αμοξικιλίνης από την καταστρεπτική επίδραση των βήτα-λακταμασών, και επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων του, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα βακτήρια που είναι κανονικά ανθεκτικοί στην αμοξικιλίνη.

Οι ακόλουθοι μικροοργανισμοί είναι ευαίσθητοι στον συνδυασμό αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος:

 • gram-θετικά, το spp. 1, 2;
 • Gram-θετικοί αναερόβιοι: Clostridium spp, Peptostreptococcus Magnus, Peptostreptococcus spp, Peptococcus niger, micros Peptostreptococcus?..
 • Gram-αρνητικά αερόβια: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzael, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida, Moraxella catarrhalisl (Branhamella catarrhalis), Helicobacter pylori, Bordetella pertussis?
 • Gram-αρνητικά αναερόβια: Porphyromonas spp., Capnocytophaga spp., Prevotella spp., Eikenella corrodens, Bacteroides spp. (συμπεριλαμβανομένου του Bacteroides fragilis), Fusobacterium spp., Fusobacterium nucleatum,
 • Άλλα: Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi.

Η επίκτητη αντίσταση στην αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ είναι πιθανή για τους ακόλουθους μικροοργανισμούς:

 • Γραμ-αρνητικοί αερόβιοι: Proteus spp. (συμπεριλαμβανομένων των Proteus vulgaris και Proteus mirabilis), Escherichia coli 1, Salmonella spp., Klebsiella spp. (συμπεριλαμβανομένων των Klebsiella pneumoniae 1 και Klebsiella oxytoca), Shigella spp.
 • Γραμ-θετικά αερόβια: Enterococcus faecium, Streptococcus pneumonia 1, 2, Corynebacterium spp., Streptococcus spp. ομάδες

Οι ακόλουθοι μικροοργανισμοί έχουν φυσική αντοχή στη δράση της αμοξικιλλίνης σε συνδυασμό με κλαβουλανικό οξύ:

 • Gram-αρνητικοί αερόβιοι: Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Yersinia enterocolitica, Legionella pneumophila, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Serratia spp., Providencia spp., Morganella morganesthen anestheanesthen anesthydephtendii stif., Serratia spp.
 • Άλλα: Mycoplasma spp., Chlamydia psittaci, Chlamydia spp., Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae.

1 Για τα βακτηρίδια αυτά, οι κλινικές μελέτες κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα της αμοξικιλλίνης σε συνδυασμό με κλαβουλανικό οξύ.

Τα στελέχη αυτών των τύπων μικροοργανισμών δεν παράγουν βητα-λακταμάση, είναι ευαίσθητα στην αμοξικιλλίνη και επομένως, πιθανώς, στον συνδυασμό αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος.

Φαρμακοκινητική

Μετά τη λήψη του φαρμάκου η αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ μέσα στις δραστικές ουσίες απορροφάται γρήγορα και πλήρως από την γαστρεντερική οδό. Η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται σε 1-2 ώρες. Η βέλτιστη απορρόφηση παρατηρείται κατά τη λήψη του φαρμάκου στην αρχή ενός γεύματος.

Όταν λαμβάνονται από το στόμα και ενδοφλεβίως, τα δραστικά συστατικά έχουν μέτριο βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος: αμοξικιλλίνη - 17-20%, κλαβουλανικό οξύ - 22-30%.

Και τα δύο συστατικά χαρακτηρίζονται από έναν καλό όγκο κατανομής στα σωματικά υγρά και στους ιστούς. Βρέθηκε στους πνεύμονες, το μέσο αυτί, υπεζωκοτικά και περιτοναϊκά υγρά, μήτρα, ωοθήκες. Διεισδύουν στο μυστικό των παραρινικών κόλπων, των αμυγδαλών παλατινών, του αρθρικού υγρού, των βρογχικών εκκρίσεων, του μυϊκού ιστού, του προστάτη, της χοληδόχου κύστης και του ήπατος. Η αμοξικιλλίνη είναι ικανή να διεισδύσει στο μητρικό γάλα, καθώς και στις περισσότερες πενικιλίνες. Ιχνοστοιχεία κλαβουλανικού οξέος βρίσκονται στο μητρικό γάλα.

Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διεισδύουν στο φραγμό του πλακούντα. Μην διεισδύετε στο φράγμα αίματος-εγκεφάλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα μηνύματα δεν είναι φλεγμονώδη.

Και τα δύο συστατικά μεταβολίζονται στο ήπαρ: αμοξικιλλίνη - περίπου 10% της δόσης, κλαβουλανικό οξύ - περίπου 50% της δόσης.

Η αμοξικιλλίνη (50-78% της δόσης) απεκκρίνεται σχεδόν αμετάβλητη από τα νεφρά με σπειραματική διήθηση και σωληναριακή έκκριση. Το κλαβουλανικό οξύ (25-40% της δόσης) εκκρίνεται με σπειραματική διήθηση από τους νεφρούς, εν μέρει ως μεταβολίτες και αμετάβλητο. Και τα δύο συστατικά εξαλείφονται εντός των πρώτων 6 ωρών. Μικρές ποσότητες μπορούν να αποβληθούν μέσω των πνευμόνων και των εντέρων.

Σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, η ημιζωή αποβολής αυξάνεται: για την αμοξικιλίνη - έως 7,5 ώρες, για το κλαβουλανικό οξύ - έως 4,5 ώρες.

Και οι δύο δραστικές ουσίες του αντιβιοτικού απομακρύνονται με αιμοκάθαρση, σε μικρές ποσότητες, χρησιμοποιώντας περιτοναϊκή κάθαρση.

Ενδείξεις χρήσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μολυσματικών και φλεγμονωδών ασθενειών που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στον συνδυασμό δραστικών ουσιών:

 • λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος: οξεία και χρόνια ιγμορίτιδα, υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα, οξεία και χρόνια μέση ωτίτιδα, φαρυγγίτιδα και των οπισθοφαρυγγικών απόστημα, συνήθως προκαλείται από Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis?
 • λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος: παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας, της οξείας βρογχίτιδας, βακτηριακή επιμόλυνση, πνευμονία, πνευμονίτιδα, συνήθως προκαλείται από Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis?
 • λοιμώξεις οστού και συνδετικού ιστού και αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της οστεομυελίτιδας, που συνήθως προκαλείται από Staphylococcus aureus.
 • λοιμώξεις της χοληφόρου οδού: χολαγγειίτιδα, χολοκυστίτιδα,
 • ουρολοίμωξη: πυελίτιδα, πυελονεφρίτιδα, ουρηθρίτιδα, κυστίτιδα, μαλακό έλκος, προστατίτιδα, γονόρροια (που προκαλείται από Neisseria gonorrhoeae), μόλυνση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, που συνήθως προκαλούνται από είδη της οικογένειας Enterobacteriaceae (ειδικά Escherichia coli), τα είδη του γένους Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, όπως η βακτηριακή κολπίτιδα, σαλπιγγίτιδα, ενδομητρίτιδα, σαλπιγγωφορίτιδα, τραχηλίτιδα, αποφρακτικό σωλήνα των ωοθηκών, σηπτικές αποβολές,
 • Του δέρματος και των μαλακών ιστών λοιμώξεις: Οι δευτερογενώς επιμολυσμένων δερματίτιδα, κυτταρίτιδα, ερυσίπελας, αποστήματα, μολυσματικό κηρίο και τραύματος μολύνσεις που προκαλούνται συνήθως από είδη του γένους Bacteroides, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus?
 • μηνιγγίτιδα, περιτονίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, σηψαιμία,
 • οδοντογενετικές λοιμώξεις.
 • άλλες μικτές λοιμώξεις, όπως οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, μετά την αποβολή ή η σηψαιμία μετά το τοκετό (ως μέρος της σταδιακής θεραπείας).

Στη χειρουργική επέμβαση χρησιμοποιείται αντιβιοτικό για την πρόληψη των μετεγχειρητικών μολύνσεων.

Αντενδείξεις

 • μολυσματική μονοπυρήνωση (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ενός εξανθήματος παρόμοιο με το φλοιό).
 • μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία και χολεστατικό ίκτερο που σχετίζεται με τη χρήση συνδυασμού αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού οξέος ή πενικιλίνης στο ιστορικό.
 • την ηλικία των παιδιών έως 12 ετών (για δισκία).
 • φαινυλκετονουρία (για εναιώρημα).
 • κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml / λεπτό (για δισκία 875 mg + 125 mg).
 • υπερευαισθησία στα συστατικά του φαρμάκου, αντιβιοτικά βήτα-λακτάμης, κεφαλοσπορίνες ή πενικιλίνες.

Η αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
 • χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 • ασθένειες του γαστρεντερικού σωλήνα (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της κολίτιδας λόγω της χρήσης πενικιλλίνης) ·
 • την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία.

Οδηγίες χρήσης Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ: μέθοδος και δοσολογία

Δισκία επικαλυμμένα με φιλμ

Σε μορφή δισκίου, το φάρμακο ενδείκνυται για στοματική χορήγηση. Για βέλτιστη απορρόφηση και μείωση του κινδύνου παρενεργειών από το πεπτικό σύστημα, συνιστάται η λήψη δισκίων στην αρχή ενός γεύματος.

Ο γιατρός καθορίζει το δοσολογικό σχήμα ξεχωριστά ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαδικασίας μόλυνσης, την ηλικία του ασθενούς, το σωματικό βάρος και τη νεφρική λειτουργία.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε μια κλιμακωτή θεραπεία: καταρχάς, το φάρμακο Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ χορηγείται ενδοφλεβίως, αφού περάσει στην κατάποση.

Συνιστώμενες δόσεις για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 40 kg:

 • μολύνσεις με ήπια και μέτρια σοβαρότητα: 250 mg + 125 mg κάθε 8 ώρες ή 500 mg + 125 mg κάθε 12 ώρες.
 • σοβαρές λοιμώξεις, αναπνευστικές λοιμώξεις: 500 mg + 125 mg 3 φορές την ημέρα ή 875 mg + 125 mg 2 φορές την ημέρα.

Η μέγιστη ημερήσια δόση αμοξικιλλίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6000 mg, το κλαβουλανικό οξύ - 600 mg.

Η ελάχιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 5 ημέρες, το μέγιστο είναι 14 ημέρες. 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπευτικής πορείας, ο ιατρός εκτιμά την κλινική κατάσταση και, αν είναι απαραίτητο, αποφασίζει για τη συνέχιση της θεραπείας. Η διάρκεια της θεραπείας για την ανεπιτυχή οξεία μέση ωτίτιδα είναι 5-7 ημέρες.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι 2 δισκία των 250 mg + 125 mg για την περιεκτικότητα σε κλαβουλανικό οξύ δεν είναι ισοδύναμα με 1 δισκίο των 500 mg + 125 mg.

Σε περίπτωση διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας, η δόση της αμοξικιλλίνης ρυθμίζεται ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης (CK):

 • CC> 30 ml / min: δεν απαιτείται διόρθωση.
 • CC 10-30 ml / min: 2 φορές την ημέρα, 1 δισκίο των 250 mg (για ήπιες και μέτριες λοιμώξεις) ή 1 δισκίο των 500 mg.
 • QC 30 ml / λεπτό.

Στους ενήλικες που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση χορηγείται 1 δισκίο των 500 mg + 125 mg ή 2 δισκία των 250 mg + 125 mg μία φορά την ημέρα. Επιπλέον, μία δόση συνταγογραφείται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης και μία άλλη δόση στο τέλος της συνεδρίας.

Κόνις για εναιώρημα για στοματική χορήγηση

Ανάρτηση Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ συνήθως συνταγογραφείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Σε αυτή τη μορφή δοσολογίας, το φάρμακο προορίζεται για στοματική χορήγηση. Παρασκευάζεται ένα εναιώρημα από τη σκόνη: 2/3 του νερού χύνεται σε πόσιμο νερό βρασμένο και ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου, ανακινείται καλά, κατόπιν ο όγκος ρυθμίζεται στο σημάδι (100 ml) και πάλι αναταράσσεται έντονα. Ανακινήστε τη φιάλη πριν από κάθε χρήση.

Για ακριβή δοσολογία, ένα κιτ περιλαμβάνει ένα καπάκι μέτρησης με κινδύνους 2,5 ml, 5 ml και 10 ml. Μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένεται με καθαρό νερό.

Ο γιατρός καθορίζει το δοσολογικό σχήμα ξεχωριστά ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαδικασίας μόλυνσης, την ηλικία του ασθενούς, το σωματικό βάρος και τη νεφρική λειτουργία.

Για βέλτιστη απορρόφηση δραστικών ουσιών και μείωση του κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών από το πεπτικό σύστημα, συνιστάται η λήψη του εναιωρήματος της Αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος στην αρχή ενός γεύματος.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες, αλλά όχι περισσότερο από 14 ημέρες. 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπευτικής πορείας, ο ιατρός εκτιμά την κλινική κατάσταση και, αν είναι απαραίτητο, αποφασίζει για τη συνέχιση της θεραπείας.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως 12 ετών ή βάρους μέχρι 40 κιλά του εναιωρήματος συνταγογραφούνται σε δόση 125 mg + 31,25 mg ανά 5 ml ή 250 mg + 62,5 mg ανά 5 ml τρεις φορές την ημέρα σε διαστήματα 8 ωρών.

Η ελάχιστη ημερήσια δόση για την αμοξικιλλίνη είναι 20 mg / kg, η μέγιστη δόση είναι 40 mg / kg. Σε χαμηλές δόσεις, το φάρμακο χρησιμοποιείται για υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα, λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών ιστών. Σε υψηλές δόσεις - με παραρρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτιδα, λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ουροποιητικού συστήματος, οστών και αρθρώσεων.

Τα παιδιά από τη γέννηση έως τους 3 μήνες συνιστώνται ημερήσια δόση 30 mg / kg αμοξικιλλίνης. Θα πρέπει να χωριστεί σε 2 δόσεις.

Δεν υπάρχουν συστάσεις για δοσολογικό σχήμα για παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόωρα.

Σε περίπτωση διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας, η δόση της αμοξικιλλίνης προσαρμόζεται ανάλογα με το CC:

 • CC> 30 ml / min: δεν απαιτείται διόρθωση.
 • CC 10-30 ml / min: 15 mg + 3,75 mg ανά kg σωματικού βάρους δύο φορές την ημέρα, αλλά όχι περισσότερο από 500 mg + 125 mg δύο φορές την ημέρα.
 • QC

Εκπαίδευση: Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Rostov, ειδικότητα "Γενική Ιατρική".

Οι πληροφορίες για το φάρμακο είναι γενικευμένες, παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις επίσημες οδηγίες. Η αυτοθεραπεία είναι επικίνδυνη για την υγεία!

Το φάρμακο Αμοξικιλλίνη κλαβουλανικό οξύ: οδηγίες χρήσης

Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι τα κύρια δραστικά συστατικά στη σύνθεση του σύγχρονου συνδυασμένου παρασκευάσματος. Η αποδεδειγμένη σύνθεση δύο συστατικών υπερνικά την αντίσταση των περισσότερων μικροοργανισμών που παράγουν β-λακταμάση. Οι αρχές της δοσολογίας των ουσιών επιτρέπουν να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι τα κύρια δραστικά συστατικά στη σύνθεση του σύγχρονου συνδυασμένου παρασκευάσματος.

Ρωσικό όνομα

Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ - ρωσική ονομασία. Στο δίκτυο διανομής, το συνδυασμένο φάρμακο βρίσκεται κάτω από διαφορετικά ονόματα:

 • Τριϋδρική αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό κάλιο.
 • Amoxiclav;
 • Novoklav;
 • Augmentin;
 • Rapiklav;
 • Flemoxin;
 • Flemoklav Solyutab.

Διαφορετικοί κατασκευαστές καταχωρούν νέα ονόματα για τον συνδυασμό των ίδιων δραστικών συστατικών.

Λατινικό όνομα

Αμοξυκιλλίνη + Acidum clavulanicum.

Τύπος απελευθέρωσης και σύνθεση

Στοματικά δισκία σε κέλυφος πυκνό φιλμ, που προορίζονται για πλήρη χρήση. Η κύρια δόση από την άποψη της αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού:

 • 250 mg + 125 mg.
 • 500 mg + 125 mg.
 • 875 mg + 125 mg.

Με την αύξηση της δόσης αντιβιοτικού, η ποσότητα κλαβουλανικού παραμένει η ίδια - 125 mg. Αυτή η συγκέντρωση είναι επαρκής για να επιτευχθεί ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα σε μία μονή δόση. Χρησιμοποιούνται πρόσθετα συστατικά - η ακριβής σύνθεση θα πρέπει να διευκρινίζεται στις οδηγίες για το φάρμακο.

Διασπειρόμενα δισκία για χορήγηση από το στόμα. Η νέα μορφή καθιστά ευκολότερη τη χρήση για παιδιά και ασθενείς με δυσκολία στην κατάποση. Τα χάπια διαλύονται εύκολα στο νερό και το σάλιο. Είναι πιθανό να λάβετε το σύνολο ή απορρόφηση στο στόμα. Οι δόσεις επαναλαμβάνουν τις δόσεις για τα αδιάλυτα δισκία.

Κόνις σε κοκκώδη μορφή για αυτοπαραγωγή του πόσιμου εναιωρήματος. Λευκή, χαλαρή ουσία συσκευάζεται σε ημιδιαφανείς φιάλες χωρητικότητας 150 ml σε 2 δοσολογίες: 125 / 31,25 mg και 250 / 62,5 mg. Η υποδεικνυόμενη ποσότητα αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα της αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικής σε 5 ml του παρασκευασθέντος εναιωρήματος.

Κόνις για την παρασκευή διαλυμάτων ενδοφλέβιας ένεσης που παράγονται σε φιαλίδια των 10 ml, συσκευασμένα σε χαρτόκουτα των 1, 10, 50 τεμαχίων. Ο αριθμός των δραστικών συστατικών: 500 mg + 100 mg ή 1000 mg + 200 mg, που σημαίνει την περιεκτικότητα σε αμοξικιλλίνη + την ποσότητα κλαβουλανικού.

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμική

Το φάρμακο ανήκει στη φαρμακολογική ομάδα πενικιλλίνης σε συνδυασμούς, η περιοχή του αντίκτυπού του επεκτείνεται σε όλους τους παθογόνους παράγοντες που είναι ευαίσθητοι στην αμοξικιλλίνη. Πολλοί από αυτούς έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τη θεραπεία με την παραγωγή ειδικών ενζύμων (λακταμάσες) που καταστρέφουν τα αντιβιοτικά.

Το κλαβουλανικό δεσμεύει προστατευτικές ουσίες και επιπλέον έχει ελαφρά βακτηριοστατική επίδραση. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί γίνονται ευαίσθητοι στην αμοξικιλλίνη, η οποία επιτρέπει την καταστροφή της μόλυνσης με λύση του κυτταρικού τοιχώματος. Με σωστή θεραπεία, τα βακτήρια δεν έχουν χρόνο να αναπτύξουν ανοσία στη σύνθεση. Η επίκτητη αντίσταση των νέων στελεχών σημειώνεται λιγότερο συχνά από ό, τι με τη μονοθεραπεία με πενικιλίνη.

Ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος - η αμοξικιλλίνη, όταν χρησιμοποιείται μαζί με κλαβουλανικό οξύ, μπορεί να είναι δραστική έναντι των περισσότερων θετικών κατά gram και αρνητικών κατά gram αερόβιων και αναερόβιων. Οι θεραπείες υποβάλλονται σε ασθένειες που προκαλούνται από διάφορες μορφές στρεπτόκοκκων, σταφυλόκοκκων, εντεροκόκκων, λιστερίων, κ.λπ.

Φαρμακοκινητική

Τα ενεργά συστατικά έχουν παρόμοιες φαρμακοκινητικές παραμέτρους, οι οποίες επιτρέπουν τη ταυτόχρονη χρήση τους. Και οι δύο ενώσεις απορροφώνται ταχέως από τη γαστρεντερική οδό. Η βιοδιαθεσιμότητα της αμοξικιλλίνης υπερβαίνει το 90%, η κλαβουλανική απορροφάται κατά 60-70%.

Η μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο σε 1,5-2 ώρες, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία κατανομή του φαρμάκου στους ιστούς και τα σωματικά υγρά. Η συγκέντρωση σε σημεία βακτηριακών αλλοιώσεων, πυώδη περιεχόμενα αποστημάτων και αποστημάτων, βρογχικές εκκρίσεις υπερβαίνει τον αριθμό των φαρμακευτικών ουσιών σε μη φλεγμονώδεις περιοχές.

Οι δραστικές ουσίες διεισδύουν σε όλους τους αδενώδεις ιστούς, βλεννογόνους, εξιδρώματα, πτύελα, αρθρικό υγρό, μύες, αρθρώσεις και ιστό οστών. Καταργούν τα πλακούντα και τα αιματο-εγκεφαλικά φράγματα, εκκρίνονται στο μητρικό γάλα.

Τα συστατικά μεταβολίζονται στο ήπαρ και η απέκκριση γίνεται με σπειραματική διήθηση μέσω των νεφρών. Μία μικρή ποσότητα ανενεργών μεταβολιτών εκκρίνεται μέσω των πνευμόνων και των εντέρων. Οι ουσίες εξαλείφονται σε 5-6 ώρες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής παρατείνεται κατά παράβαση της νεφρικής λειτουργίας. Και οι δύο ουσίες απομακρύνονται σχεδόν πλήρως κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, κατά τη διάρκεια της περιτοναϊκής κάθαρσης - σε μικρές ποσότητες.

Ενδείξεις χρήσης

Η παρασκευή δύο μερών είναι αποτελεσματική στην αποδεδειγμένη ευαισθησία των βακτηρίων στα συστατικά τους. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας και ένα ισχυρό αποτέλεσμα σας επιτρέπουν επίσης να συνταγογραφήσετε ένα ενισχυμένο αντιβιοτικό όταν μολυνθεί με ένα μη καθορισμένο παθογόνο.

Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ: οδηγίες χρήσης, μορφή απελευθέρωσης, δοσολογία, ανάλογα του συνδυασμένου αντιβιοτικού

Οδηγίες χρήσης Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ

Λατινική ονομασία: Amoxycillinum + Acidum clavulanicum

Κωδικός ATX: J01CR02

Δραστικό συστατικό: αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ

Κατασκευαστής: Sandoz, Ελβετία

Συνθήκη απελευθέρωσης φαρμακείου: συνταγή

Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες. Η αμοξικιλλίνη είναι ένα αντιβιοτικό με σημαντική εφαρμογή και το κλαβουλανικό οξύ είναι ένας αναστολέας των μικροοργανισμών της β-λακταμάσης.

Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των βακτηρίων που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό. Λόγω των φαρμακοκινητικών παραμέτρων, και οι δύο ουσίες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες μεταξύ τους. Το φάρμακο έχει εξαιρετική απορροφητικότητα όταν λαμβάνεται από το στόμα.

Ο μεγαλύτερος κορεσμός πλάσματος ανιχνεύεται μία ώρα μετά τη χορήγηση.

Ενδείξεις χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ενδείξεις για τη χρήση μπορεί να είναι:

 • Βακτηριακές λοιμώξεις
 • Βρογχίτιδα, πνευμονία, απόστημα των πνευμόνων
 • Μολυσματικές ασθένειες της ανώτερης αναπνευστικής οδού
 • Ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος και των πυελικών οργάνων (πυελίτιδα, ουρηθρίτιδα, προστατίτιδα, σαλπιγγίτιδα, ενδομητρίτιδα, βακτηριακή κολπίτιδα, σηψαιμία, σηπτικές αμβλώσεις, γονόρροια κ.λπ.)
 • Λοιμώξεις μαλακών ιστών και δέρματος
 • Μετεγχειρητικές λοιμώξεις.

Η σύνθεση του φαρμάκου

Βασικές ουσίες: αμοξυκιλλίνη με τη μορφή τριένυδρου, κλαβουλινικό οξύ με τη μορφή άλατος καλίου.

Πρόσθετες ουσίες: κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, κροσποβιδόνη, κροσκαρμελλόζη στεατικό μαγνήσιο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίου, τάλκη, κιτρικό τριαιθύλιο, πολυσορβικό.

Φαρμακευτικές ιδιότητες

Οι δραστικές ουσίες δρουν ως ερεθιστικά για τα βακτηρίδια, εξουδετερώνοντάς τα και καταστρέφοντάς τα. Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι πολύ αποτελεσματικές στο σύμπλεγμα, αφού είναι συμπληρωματικές ουσίες, οι οποίες ενισχύουν μόνο το αποτέλεσμα.

Το κλαβουλανικό οξύ εκκρίνεται από τα νεφρά, αλλά εν μέρει από τον εκπνεόμενο αέρα και τα κόπρανα. Αμοξικιλλίνη - απευθείας μέσω των ούρων κατά τις πρώτες ώρες μετά την ένεση.

Μορφές απελευθέρωσης

 • Μείγμα για εναιώρημα (φυσαλίδες) 156 mg, 312,5 mg (293-345 ρούβλια)
 • Τα δισκία στο κέλυφος των 375 mg, 500 mg, 625 mg (220-420 ρούβλια)
 • Αναμείξτε για ενδοφλέβια χορήγηση 0,6 mg και 1,2 mg. (49-835 τρίβει)

Δοσολογία και χορήγηση

Αναστολή

Βεβαιωθείτε ότι ανακινήσατε το φιαλίδιο πριν το πάρετε για να διαλύσετε το μείγμα σκόνης. Για δύο δόσεις του φαρμάκου, περίπου 86 ml νερού προστίθενται στο φιαλίδιο. Μια σέσουλα περιέχει 5 ml φαρμάκου. Για τα παιδιά, η δόση του εναιωρήματος υπολογίζεται με βάση το σωματικό βάρος.

Τα νεογνά και τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν 30mg ανά 1 kg βάρους ανά 24 ώρες. Η δόση χωρίζεται στο μισό και πίνεται μέσα στον ίδιο αριθμό ωρών. Σε περίπτωση μολυσματικών ασθενειών του μέσου βαθμού, ο γιατρός συνταγογραφεί 20 mg ανά 1 kg βάρους ημερησίως, αλλά σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις επιτρέπονται 45 mg - αυτή είναι η οριακή δόση για τα παιδιά εντός 24 ωρών.

Παρεντερική χορήγηση

Τα 30 mg περιέχουν 25 mg αμοξικιλλίνης και 5 mg κλαβουλανικού οξέος. Το πλησιέστερο ανάλογο "Augmentin" περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις δραστικών ουσιών.

Για να παρασκευαστεί μια ενδοφλέβια λύση, είναι απαραίτητο να αναμιχθεί το υγρό του φιαλιδίου και το ύδωρ για ένεση. Για 600 mg συσκευασίας θα χρειαστείτε 10 ml νερού για 1,2 g - 20 ml. Το υγρό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο 20 λεπτά. Μην καταψύχετε το φάρμακο.

Οι ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν 1,2 mg κάθε 8 ώρες, αλλά αν προκύψουν επιπλοκές, το φάρμακο χορηγείται με ένεση κάθε 6 ώρες. Πρόωρα μωρά - 30 mg ανά 1 kg σωματικού βάρους κάθε 11-12 ώρες.

Αφού επιτύχει ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, επιτρέπεται η μετάβαση σε χορήγηση από το στόμα. Θα πρέπει να ακολουθείται εντός δύο εβδομάδων.

Πρόληψη των πυώδους διεργασιών πριν από τη χειρουργική επέμβαση

Ενέσιμο ενδοφλεβίως στα 1,2 mg πριν από την αναισθησία. Εάν η επέμβαση διαρκεί περισσότερο από μία ώρα, μπορεί να χρειαστεί άλλη δόση. Είναι αδύνατο να τσιμπήσετε περισσότερες από 4 φορές 1,2 mg την ημέρα. Εάν είναι δυνατόν, οι επιπλοκές θα πρέπει να συνεχιστούν με ενδοφλέβια ή από του στόματος χορήγηση σε μετεγχειρητικό χρόνο.

Νεφρική ανεπάρκεια

Η εισαγωγή πρέπει να προσαρμόζεται για τους ενήλικες και τα παιδιά, ανάλογα με την κάθαρση της κρεατινίνης. Στην περίπτωση της αιμοκάθαρσης, το 85% της ουσίας εξαλείφεται από το σώμα, επομένως, μετά από αυτό, 600 mg αποδίδονται ενδοφλεβίως. Στην περιτοναϊκή κάθαρση δεν εκκρίνεται κλαβουλανικό οξύ, επομένως δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει η δοσολογία.

Χάπια

Συνθλίψτε το δισκίο σε δοχείο με νερό (τουλάχιστον 100 ml σε όγκο) και περιμένετε για πλήρη διάλυση. Μπορείτε επίσης να μασάτε ένα χάπι και να πίνετε άφθονο νερό πριν τρώτε φαγητό.

Τα δισκία χορηγούνται σε ενήλικες και παιδιά από 12 ετών, με βάρος 40 kg. Ανάλογα με την πορεία της νόσου, ο ασθενής καταναλώνει περίπου 3 δισκία την ημέρα μετά από ίσο αριθμό ωρών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η λήψη 4 δισκίων.

Η σκόνη μπορεί να είναι λευκή ή να έχει μια κιτρινωπή απόχρωση.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού

Οποιεσδήποτε μολυσματικές ασθένειες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα κατά τη μεταφορά ή τη διατροφή ενός παιδιού. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.

Το φάρμακο αποδίδεται σε έγκυες και θηλάζουσες σε περίπτωση:

 • Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος
 • ENT όργανα
 • Γυναικολογικές ανωμαλίες
 • Ασθένειες του νεφρού και του ουροποιητικού συστήματος.

Ο κίνδυνος ενός αντιβιοτικού είναι ότι η χαμηλή συγκέντρωσή του είναι ικανή να διεισδύσει στον πλακούντα. Ο κύριος κανόνας της ασφαλούς χρήσης του φαρμάκου για τις έγκυες γυναίκες είναι η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του γιατρού και της ακριβούς δοσολογίας.

Αντενδείξεις

Είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητο να συνδυάσετε το φάρμακο με τη χρήση άλλων φαρμάκων. Με ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη χαπιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άτομα που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια.

Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη αμοξικιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος με:

 • Υψηλή ευαισθησία στα αντιβιοτικά βήτα-λακτάμης
 • Βασική ουσία ανοχής
 • Λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση.

Προφυλάξεις

Μόνο μετά από διαβούλευση στο γραφείο του γιατρού, το φάρμακο αποδίδεται σε ασθενείς με προβλεπόμενη αλλεργία σε κεφαλοσπορίνες και αντιβιοτικά βήτα-λακτάμης, καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος αυξημένης διασταυρούμενης ευαισθησίας της αμπικιλλίνης. Με τη μειωμένη δόση ήπατος και νεφρών ρυθμίζεται σημαντικά. Η υιοθέτηση παρόμοιου φαρμάκου "Augmentin" σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες.

Διασταυρούμενες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Το αντιβιοτικό μπορεί να ληφθεί με άλλα φάρμακα μετά από συμβουλή του γιατρού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να συνδυάσετε τη λήψη με φάρμακα β-λακτάμης (Augmentin).

Παρενέργειες

Οι παρενέργειες του οξέος περιλαμβάνουν:

 • Ναυτία και έμετος
 • Ζάλη
 • Μειωμένη όρεξη
 • Πόνος στο στομάχι και διάρροια
 • Άγχος και Νευρικότητα
 • Κράμπες
 • Αποτυχία των νεφρών, του ήπατος και των εντέρων
 • Μια ποικιλία αλλεργικών αντιδράσεων
 • Διαταραχή των ιδιοτήτων του αίματος.

Υπερδοσολογία

Όταν μια περίσσεια κλαβουλανικού οξέος προκαλεί τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Ναυτία
 • Διάρροια
 • Κουνώντας
 • Αϋπνία
 • Ζάλη
 • Κράμπες.

Δεν διατίθενται πληροφορίες κινδύνου θανάτου ή υγείας. Έχοντας πάρει μεγάλη δόση, είναι απαραίτητο να πλένετε το γαστρεντερικό σωλήνα και να πίνετε ενεργό άνθρακα για να μειώσετε την απορροφητικότητα.

Όροι και συνθήκες αποθήκευσης

Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Η φρέσκια ανάρτηση επιτρέπεται να αποθηκεύει μόνο μία εβδομάδα.

Κρατήστε μακριά από τα παιδιά. Η θερμοκρασία του δωματίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25 βαθμούς.

Σύνθεση

Τα παρασκευάσματα περιέχουν τα δραστικά συστατικά αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ, καθώς και πρόσθετα συστατικά.

Τύπος απελευθέρωσης

Η αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ παράγεται με τη μορφή δισκίων με περιεκτικότητα σε δραστική ουσία 250 + 125 mg, 500 + 125 mg, 875 + 125 mg, καθώς και υπό μορφή σιροπιού, εναιωρήματος, σταγόνων, σκόνης για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

Φαρμακολογική δράση

Για φάρμακα Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ χαρακτηρίζονται από αντιβακτηριακή και βακτηριοκτόνο δράση.

Φαρμακοδυναμική και φαρμακοκινητική

Το συνδυασμένο φάρμακο Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ είναι ένας αναστολέας βήτα-λακταμάσης με βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα που αναστέλλει τη σύνθεση του βακτηριακού τοιχώματος. Έτσι, η δραστικότητα του φαρμάκου επιδεικνύεται έναντι διαφόρων gram θετικών αερόβιων βακτηρίων, περιλαμβανομένων στελεχών που παράγουν β-λακταμάση, για παράδειγμα: Staphylococcus aureus, μερικές αερόβια gram-αρνητικά βακτήρια: Haemophilus influenzae, Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella spp.. και άλλα ευαίσθητα παθογόνα, αναερόβια γραμμο-θετικά βακτηρίδια, αναερόβια και αερόβια αρνητικά κατά Gram βακτήρια και ούτω καθ 'εξής.

Το κλαβουλανικό οξύ είναι ικανό να καταστέλλει II-V τύπου βήτα-λακταμάση, που δεν δεικνύουν δραστικότητα κατά του τύπου 1 βήτα-λακταμάση, η οποία παράγει Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp και Serratia spp. Επίσης, αυτή η ουσία χαρακτηρίζεται από υψηλό τροπισμό πενικιλλινασών, που σχηματίζει ένα σταθερό σύμπλεγμα με το ένζυμο και αποτρέπει την ενζυματική αποικοδόμηση της αμοξικιλλίνης υπό την επίδραση της β-λακταμάσης.

Μέσα στο σώμα, κάθε ένα από τα συστατικά υφίσταται γρήγορη απορρόφηση στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η θεραπευτική συγκέντρωση σημειώνεται μέσα σε 45 λεπτά. Ταυτόχρονα, σε διάφορα παρασκευάσματα κλαβουλανικό οξύ, η αναλογία με αμοξικιλλίνη είναι η ίδια δόση 125 έως 250, 500 και 850 mg - σε δισκία.

Το φάρμακο συνδέεται ελαφρώς με τις πρωτεΐνες του πλάσματος: κλαβουλανικό οξύ περίπου 22-30%, αμοξικιλλίνη κατά 17-20%. Ο μεταβολισμός αυτών των ουσιών εκτελείται στο ήπαρ: κλαβουλανικό οξύ κατά σχεδόν 50% και αμοξικιλλίνη στο 10% της ληφθείσας δόσης.

Το φάρμακο απεκκρίνεται αμετάβλητο κυρίως από τα νεφρά εντός 6 ωρών από τη στιγμή της χρήσης.

Ενδείξεις χρήσης

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων:

 • κατώτερης αναπνευστικής οδού - βρογχίτιδα, πνευμονία, υπεζωκότα, απόπνευμα των πνευμόνων,
 • Όργανα ΕΝΤ, για παράδειγμα, ιγμορίτιδα, μέση ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα,
 • του ουροποιητικού και άλλων οργάνων της πυέλου σε πυελονεφρίτιδα, πυελίτιδα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα, προστατίτιδα, τραχηλίτιδα, σαλπιγγίτιδα, oophoritis, ενδομητρίτιδα, βακτηριακή κολπίτιδα, και ούτω καθεξής?
 • δέρμα και μαλακοί ιστοί, για παράδειγμα, σε ερυσίπελα, λοίμωξη, δευτερογενώς μολυσμένα δερματοπάθειες, αποστήματα, φλέγμα ·
 • καθώς και με οστεομυελίτιδα, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, πρόληψη λοιμώξεων στη χειρουργική επέμβαση.

Αντενδείξεις

Το φάρμακο δεν συνταγογραφείται για:

 • υπερευαισθησία;
 • μολυσματική μονοπυρήνωση.
 • φαινυλκετονουρία, επεισόδια ίκτερου ή μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία που προκαλείται από τη λήψη αυτού του φαρμάκου ή παρόμοιων φαρμάκων.

Πρέπει να δίδεται προσοχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με θηλάζουσες και έγκυες γυναίκες, ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια και γαστρεντερικές παθήσεις.

Παρενέργειες

Κατά τη θεραπεία με αμοξικιλλίνη + κλαβουαλικό οξύ, μπορεί να εμφανιστούν διάφορες παρενέργειες που επηρεάζουν την εργασία του πεπτικού συστήματος, των οργάνων που σχηματίζουν αίμα, του νευρικού συστήματος κ.ο.κ.

Ως εκ τούτου, μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες: ναυτία, εμετός, διάρροια, γαστρίτιδα, στοματίτιδα, γλωσσίτιδα, χολοστατικός ίκτερος, ηπατίτιδα, αναιμία, θρομβοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, λευκοπενία, ακοκκιοκυτταραιμία, ζάλη, κεφαλαλγία, διαταραχή υπερκινητικότητας, το άγχος, και άλλα συμπτώματα.

Είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη τοπικών αλλεργικών αντιδράσεων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αμοξικιλλίνη + κλαβουαλικό οξύ, οδηγίες χρήσης (μέθοδος και δοσολογία)

Τα παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές τις ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοματική χορήγηση, ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση. Ταυτόχρονα, η δοσολογία, το σχήμα και η διάρκεια της θεραπείας προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της νόσου, την ευαισθησία του παθογόνου, την τοποθεσία της λοίμωξης και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Για παράδειγμα, οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 12 ετών συνιστάται να λαμβάνουν το φάρμακο υπό τη μορφή σιροπιού, εναιωρήματος ή σταγόνων, τα οποία προορίζονται για εσωτερική χρήση. Ένα ενιαίο δοσολογικό σύνολο ανάλογα με το βάρος και την ηλικία των ασθενών.

Η μέγιστη ημερήσια δοσολογία αμοξικιλλίνης για παιδιά από 12 ετών και ενήλικες ασθενείς είναι 6 g και για νεαρούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 12 ετών συνιστάται η καταμέτρηση της δόσης των 45 mg ανά kg σωματικού βάρους.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση κλαβουλανικού οξέος για παιδιά ηλικίας από 12 ετών και ενήλικες είναι 600 mg και για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών με ρυθμό 10 mg ανά kg σωματικού βάρους.

Η μέση διάρκεια της θεραπείας μπορεί να είναι 10-14 ημέρες.

Υπερδοσολογία

Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της γαστρεντερικής οδού ή ισορροπίας ύδατος-ηλεκτρολύτη.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται συμπτωματική θεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιμοκάθαρση.

Αλληλεπίδραση

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φάρμακα μαζί με αντιόξινα, γλυκοζαμίνη, καθαρτικά και αμινογλυκοσίδες, η απορρόφηση επιβραδύνεται και μειώνεται και το ασκορβικό οξύ, αντίθετα, αυξάνει την απορρόφηση.

Ορισμένα ατορικοστατικά φάρμακα, όπως: μακρολίδες, λινκοσαμίδες, χλωραμφενικόλη, τετρακυκλίνες και σουλφοναμίδια παρουσιάζουν ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

Το φάρμακο μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των έμμεσων αντιπηκτικών, η οποία συνοδεύεται από την καταστολή της εντερικής μικροχλωρίδας, τη μείωση της σύνθεσης της βιταμίνης Κ και του δείκτη προθρομβίνης. Ο συνδυασμός με αντιπηκτικά απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης αίματος.

Η επίδραση των αντισυλληπτικών από το στόμα, της αιθινυλικής οιστραδιόλης, καθώς και των φαρμάκων, κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού της οποίας μειώνεται το PABK, αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Διουρητικά, φαινυλοβουταζόνη, αλλοπουρινόλη, παράγοντες που εμποδίζουν την σωληναριακή έκκριση - μπορούν να αυξήσουν τη συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης.

Ειδικές οδηγίες

Η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό αυστηρό έλεγχο των λειτουργιών του αίματος, των νεφρών και του ήπατος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών στον πεπτικό σωλήνα, το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται με τα γεύματα.

Με την ανάπτυξη μικροχλωρίδας μη ευαίσθητης στα φάρμακα, μπορεί να αναπτυχθούν επιμολύνσεις, απαιτώντας κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. Μερικές φορές υπάρχουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις προσδιορισμού της γλυκόζης στα ούρα. Συνιστάται η χρήση της μεθόδου οξειδωτικού γλυκόζης για τον καθορισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης στη σύνθεση ούρων.

Το αραιωμένο εναιώρημα μπορεί να αποθηκευτεί στο ψυγείο, αλλά όχι περισσότερο από 7 ημέρες, χωρίς να καταψυχθεί. Σε ασθενείς με δυσανεξία στη πενικιλίνη δεν αποκλείονται διασταυρούμενες αλλεργικές αντιδράσεις σε συνδυασμό με αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης.

Τα δισκία περιέχουν την ίδια ποσότητα κλαβουλανικού οξέος, δηλαδή 125 mg, συνεπώς πρέπει να λάβετε υπόψη ότι 2 δισκία των 250 mg έχουν διαφορετική περιεκτικότητα σε ουσίες, σε σύγκριση με τα 500 mg.

Όροι πώλησης

Φαρμακεία συνταγή φαρμάκων.

Συνθήκες αποθήκευσης

Ο χώρος αποθήκευσης του φαρμάκου πρέπει να είναι στεγνός, δροσερός και απρόσιτος για τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής

Αναλόγων

Αγώνες για τον κωδικό ATC 4ο επίπεδο:

 • Arlet
 • Ecoclav
 • Panklav
 • Amoxiclav
 • Oxamp Νάτριο
 • Oxamp
 • Augmentin
 • Ampisyd
 • Amoxyl Κ 625
 • Flemoklav Solyutab
 • Sultasin

Βασικές ανάλογα εκπροσωπούμενη παρασκευάσματα: Amovikomb, Amoksivan, Amoksiklav, Kviktab, + τριένυδρη αμοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό κάλιο, Arlette, Augmentin, Baktoklav, Verklan, Klamosar, Liklav, Medoklav, Panklav, Ranklav, Rapiklav, Taromentin, Fibell, Flemoklav Soljutab και Ekoklav.

Αλκοόλ

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με οποιοδήποτε αντιβιοτικό, το αλκοόλ αντενδείκνυται, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να αυξήσει τη σοβαρότητα των παρενεργειών.

Ρωσικό όνομα

Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ

Λατινική ονομασία των ουσιών Αμοξικιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ

Αμοξυκιλλίνη + Acidum clavulanicum (γένος Αμοξυκιλλίνη + Acidi clavulanici)

Φαρμακολογική ομάδα ουσιών Αμοξικιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ

 • Πενικιλλίνες σε συνδυασμούς

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας

Κατηγορία δράσης για το έμβρυο από τον FDA - Β.

Τυπικό κλινικό και φαρμακολογικό άρθρο 1

Φαρμακευτική δράση Το συνδυασμένο φάρμακο αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ - ένας αναστολέας της β-λακταμάσης. Βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα, αναστέλλει τη σύνθεση του βακτηριακού τοιχώματος. Ενεργεί εναντίον αερόβιων θετικών κατά gram βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν βήτα-λακταμάση): Staphylococcus aureus. αερόβια αρνητικά κατά gram βακτήρια: Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis. Τα ακόλουθα παθογόνα είναι ευαίσθητες μόνο in vitro: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus anthracis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis, Corynebacterium spp, Listeria monocytogenes ;. αναερόβια θετικά κατά Gram βακτήρια: Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. αναερόβια Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., αερόβια gram-αρνητικά βακτηρίδια (συμπεριλαμβανομένων στελεχών που παράγουν βητα-λακταμάσες. μηνιγγίτιδα, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi, Yersinia multocida (πρώην Pasteurella), Campylobacter jejuni, αναερόβια αρνητικά κατά Gram βακτήρια (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν βήτα-λακταμάσες): Bacteroides spp., συμπεριλαμβανομένου του Bacteroides fragilis. Το κλαβουλανικό οξύ αναστέλλει τον τύπο II, III, IV και V βήτα-λακταμάση, ανενεργό έναντι της β-λακταμάσης τύπου Ι, που παράγεται από τα Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Acinetobacter spp. Το κλαβουλανικό οξύ έχει υψηλό τροπισμό για πενικιλλινάσες, σχηματίζοντας έτσι ένα σταθερό σύμπλοκο με το ένζυμο, το οποίο εμποδίζει την ενζυματική αποικοδόμηση της αμοξικιλλίνης υπό την επίδραση της β-λακταμάσης.

Φαρμακοκινητική. Μετά την κατάποση, και τα δύο συστατικά απορροφώνται ταχέως στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η ταυτόχρονη λήψη τροφής δεν επηρεάζει την απορρόφηση. TCmax - 45 λεπτά. Μετά από κατάποση σε δόση 250/125 mg κάθε 8 ώρες Cmax αμοξικιλλίνης - 2,18-4,5 μg / ml, κλαβουλανικό οξύ - 0,8-2,2 mg / ml, σε δόση 500/125 mg κάθε 12 ώρες Cmax αμοξικιλλίνη - 5,09-7,91 g / ml κλαβουλανικού οξέος - 1,19-2,41 g / ml σε δόση 500/125 mg κάθε 8 ώρες Cmax αμοξικιλλίνη - 4,94-9,46 g / ml, κλαβουλανικό οξύ - 1,57-3,23 g / ml σε δόση 875/125 mg αμοξυκιλλίνης Cmax - 8,82-14,38 μσ / ml κλαβουλανικού οξέος - 1,21-3,19 g / ml. Μετά από τη δόση 1000/200 και 500/100 mg Cmax της αμοξικιλλίνης - 105,4 και 32,2 μg / ml αντιστοίχως, και το κλαβουλανικό οξύ - 28,5 και 10,5 μg / ml. Ο χρόνος για την επίτευξη της μέγιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης 1 μg / ml για την αμοξικιλλίνη είναι παρόμοιος όταν χρησιμοποιείται μετά από 12 ώρες και 8 ώρες τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Επικοινωνία με πρωτεΐνες πλάσματος: αμοξικιλλίνη - 17-20%, κλαβουλανικό οξύ - 22-30%. Και τα δύο συστατικά μεταβολίζονται στο ήπαρ: αμοξικιλλίνη - κατά 10% της χορηγούμενης δόσης, κλαβουλανικό οξύ - κατά 50%. Τ1 / 2 μετά τη λήψη της δόσης των 375 και 625 mg - 1 και 1,3 ώρες για την αμοξικιλλίνη, 1,2 και 0,8 ώρες για το κλαβουλανικό οξύ, αντίστοιχα. Τ1 / 2 μετά την έναρξη / στην δόση των 1200 και 600 mg - 0,9 και 1,07 h - για την αμοξικιλλίνη, 0,9 και 1,12 ώρες - για το κλαβουλανικό οξύ, αντίστοιχα. Κυρίως απεκκρίνεται από τα νεφρά (σπειραματική διήθηση και σωληναριακή έκκριση): 50-78 και 25-40% της χορηγούμενης δόσης αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού οξέος απεκκρίνονται, αντιστοίχως, αμετάβλητες κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 ωρών μετά την κατάποση.

Ενδείξεις. Βακτηριακές λοιμώξεις που προκαλούνται από ευαίσθητα παθογόνα: λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (βρογχίτιδα, πνευμονία, εμπύημα, πνευμονικό απόστημα), λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, μέση ωτίτιδα), λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος και τα όργανα της πυέλου (πυελονεφρίτιδα, πυελίτιδα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα, προστατίτιδα, τραχηλίτιδα, σαλπιγγίτιδα, oophoritis, σαλπιγωοθητικό απόστημα, ενδομητρίτιδα, βακτηριακή κολπίτιδα, σηπτική έκτρωση, επιλόχεια σήψη, πυελική φλεγμονή, μαλακό έλκος, γονόρροια), λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (ερυσίπελας, μολυσματικό κηρίο, δεύτερη αλλά μολυσμένα δερματοπαθειών, αποστήματα, κυτταρίτιδα, λοίμωξη τραύματος), οστεομυελίτιδα, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, η πρόληψη των μολύνσεων στη χειρουργική.

Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλοσπορινών και άλλων αντιβιοτικών βήτα-λακτάμης), λοιμώδης μονοπυρήνωση (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης εξανθημάτων που μοιάζουν με πυρήνα), φαινυλκετονουρία, επεισόδια ίκτερου ή μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία ως αποτέλεσμα της αμιξικιλλίνης / κλαβουλανικού οξέος σε ανασκόπηση. QC μικρότερη από 30 ml / λεπτό (για δισκία 875 mg / 125 mg).

Με προσοχή. Εγκυμοσύνη, γαλουχία, σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, γαστρεντερικές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της κολίτιδας στο ιστορικό, που σχετίζεται με τη χρήση πενικιλλίνης), χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Κατηγορία δράσης στο έμβρυο. Β

Δοσολογία Μέσα, μέσα / μέσα.

Οι δόσεις δίνονται σε όρους αμοξικιλλίνης. Το δοσολογικό σχήμα καθορίζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον εντοπισμό της λοίμωξης, την ευαισθησία του παθογόνου παράγοντα.

Παιδιά ηλικίας έως 12 ετών - με τη μορφή εναιωρήματος, σιροπιού ή σταγόνων για χορήγηση από το στόμα.

Μία εφάπαξ δόση ορίζεται ανάλογα με την ηλικία: παιδιά έως 3 μηνών - 30 mg / kg / ημέρα σε 2 διηρημένες δόσεις. 3 μήνες και άνω - για ήπιες λοιμώξεις - 25 mg / kg / ημέρα σε 2 δόσεις ή 20 mg / kg / ημέρα σε 3 δόσεις, για σοβαρές λοιμώξεις - 45 mg / kg / ημέρα σε 2 δόσεις ή 40 mg / ημέρα σε 3 δόσεις.

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών ή με βάρος σώματος 40 κιλά ή περισσότερο: 500 mg 2 φορές την ημέρα ή 250 mg 3 φορές την ημέρα. Σε περίπτωση σοβαρών λοιμώξεων και λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος - 875 mg 2 φορές την ημέρα ή 500 mg 3 φορές την ημέρα.

Η μέγιστη ημερήσια δόση αμοξικιλλίνης για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών είναι 6 g, ενώ για παιδιά κάτω των 12 ετών είναι 45 mg / kg σωματικού βάρους.

Η μέγιστη ημερήσια δόση κλαβουλανικού οξέος για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών είναι 600 mg, ενώ για παιδιά κάτω των 12 ετών είναι 10 mg / kg σωματικού βάρους.

Για δυσκολία στην κατάποση σε ενήλικες, συνιστάται η χρήση εναιωρήματος.

Κατά την παρασκευή ενός εναιωρήματος, σιροπιού και σταγόνων, το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται ως διαλύτης.

Όταν στην είσοδο ενηλίκων και εφήβων ηλικίας άνω των 12 ετών εισάγεται 1 g (για την αμοξικιλλίνη) 3 φορές την ημέρα, εάν είναι απαραίτητο - 4 φορές την ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 6 g. Για παιδιά 3 μηνών - 12 ετών - 25 mg / kg 3 φορές την ημέρα. σε σοβαρές περιπτώσεις, 4 φορές την ημέρα. για παιδιά έως 3 μήνες: πρόωρα και στην περιγεννητική περίοδο - 25 mg / kg 2 φορές την ημέρα, στη μετεπερινική περίοδο - 25 mg / kg 3 φορές την ημέρα.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι έως 14 ημέρες, η οξεία μέση ωτίτιδα είναι έως 10 ημέρες.

Για την πρόληψη των μετεγχειρητικών μολύνσεων με χειρουργικές επεμβάσεις διάρκειας μικρότερης από 1 ώρα, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής αναισθησίας χορηγείται σε δόση 1 g IV. Με μεγαλύτερες λειτουργίες - 1 g κάθε 6 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υψηλός κίνδυνος μόλυνσης, η χορήγηση μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες.

Σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής νόσου, η προσαρμογή της δόσης και η συχνότητα χορήγησης πραγματοποιούνται ανάλογα με την CC: με CC πάνω από 30 ml / min, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. σε CC 10-30 ml / min: από του στόματος, 250-500 mg / ημέρα κάθε 12 ώρες. σε / σε - 1 g, στη συνέχεια 500 mg /; όταν η QA είναι μικρότερη από 10 ml / min, 1 g, στη συνέχεια 500 mg / ημέρα ενδοφλεβίως ή 250-500 mg / ημέρα από του στόματος σε μία δόση. Για τα παιδιά, οι δόσεις πρέπει να μειώνονται με τον ίδιο τρόπο.

Ασθενείς σε αιμοκάθαρση - 250 mg ή 500 mg από του στόματος σε μία δόση ή 500 mg IV, μία επιπλέον δόση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και μία άλλη 1 δόση στο τέλος της αιμοκάθαρσης.

Παρενέργειες Από το πεπτικό σύστημα: ναυτία, έμετος, διάρροια, γαστρίτιδα, στοματίτιδα, γλωσσίτιδα, αυξημένη δραστηριότητα των τρανσαμινασών «ηπατικών», σε σπάνιες περιπτώσεις - χολοστατικός ίκτερος, ηπατίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια (πιο συχνή στους ηλικιωμένους, γυναίκες, μακροχρόνια θεραπεία), ψευδομεμβρανώδης και αιμορραγική κολίτιδα (μπορεί επίσης να αναπτυχθεί μετά τη θεραπεία), εντεροκολίτιδα, μαύρη "τριχωτή" γλώσσα, σκουρόχρωση του σμάλτου των δοντιών.

Από την πλευρά της αιμοποίησης: αναστρέψιμη αύξηση του χρόνου προθρομβίνης και του χρόνου αιμορραγίας, θρομβοκυτταροπενία, θρομβοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, λευκοπενία, ακοκκιοκυτταραιμία, αιμολυτική αναιμία.

Από το νευρικό σύστημα: ζάλη, κεφαλαλγία, υπερκινητικότητα, άγχος, αλλαγή συμπεριφοράς, επιληπτικές κρίσεις.

Τοπικές αντιδράσεις: σε ορισμένες περιπτώσεις - φλεβίτιδα στο σημείο της εισαγωγής.

Αλλεργικές αντιδράσεις: κνίδωση, ερυθηματώδες εξάνθημα, σπάνια - εξιδρωματικό πολύμορφο ερύθημα, αναφυλαξία, αγγειονευρωτικό οίδημα, σπάνια - απολεπιστική δερματίτιδα, κακοήθης πολύμορφο ερύθημα (σύνδρομο Stevens-Johnson), σύνδρομο αλλεργική αγγειίτιδα παρόμοια με Ορονοσία, οξεία γενικευμένη εξανθηματική pustullez.

Άλλες: καντιντίαση, ανάπτυξη υπερφύτευσης, διάμεση νεφρίτιδα, κρυσταλλίνη, αιματουρία.

Υπερδοσολογία Συμπτώματα: δυσλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και ισορροπία νερού-ηλεκτρολυτών.

Θεραπεία: συμπτωματική. Η αιμοκάθαρση είναι αποτελεσματική.

Αλληλεπίδραση Τα αντιόξινα, η γλυκοζαμίνη, τα καθαρτικά, τα φάρμακα, οι αμινογλυκοσίδες επιβραδύνουν και μειώνουν την απορρόφηση. το ασκορβικό οξύ αυξάνει την απορρόφηση.

Τα βακτηριοστατικά φάρμακα (μακρολίδια, χλωραμφενικόλη, λενκοζαμίδια, τετρακυκλίνες, σουλφοναμίδια) έχουν ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των έμμεσων αντιπηκτικών (καταστολή της εντερικής μικροχλωρίδας, μειώνει τη σύνθεση της βιταμίνης Κ και του δείκτη προθρομβίνης). Παράλληλα με τη λήψη αντιπηκτικών, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται οι δείκτες πήξης αίματος.

Μειώνει την αποτελεσματικότητα των από του στόματος αντισυλληπτικών, των φαρμάκων, στη διαδικασία του μεταβολισμού που παράγει PABK, ethinyl estradiol - ο κίνδυνος αιμορραγίας "breakthrough".

Τα διουρητικά, η αλλοπουρινόλη, η φαινυλοβουταζόνη, τα NSAID και άλλα φάρμακα που εμποδίζουν την σωληναριακή έκκριση αυξάνουν τη συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης (το κλαβουλανικό οξύ προέρχεται κυρίως από σπειραματική διήθηση).

Η αλλοπουρινόλη αυξάνει τον κίνδυνο δερματικού εξανθήματος.

Ειδικές οδηγίες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η κατάσταση της λειτουργίας των οργάνων που σχηματίζουν αίμα, του ήπατος και των νεφρών.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σωλήνα, θα πρέπει να παίρνετε το φάρμακο κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Η υπερφόρτωση μπορεί να αναπτυχθεί εξαιτίας της ανάπτυξης μικροχλωρίδας που δεν είναι ευαίσθητη σε αυτό, η οποία απαιτεί αντίστοιχη αλλαγή στην αντιβακτηριακή θεραπεία.

Μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα στον προσδιορισμό της γλυκόζης στα ούρα. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η χρήση της μεθόδου οξειδωτικού γλυκόζης για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης στα ούρα.

Μετά την αραίωση, το εναιώρημα πρέπει να φυλάσσεται για περισσότερο από 7 ημέρες στο ψυγείο, αλλά να μην καταψύχεται.

Σε ασθενείς με υπερευαισθησία στις πενικιλίνες, είναι πιθανές οι αλλεργικές διασταυρούμενες αντιδράσεις με τα αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης.

Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις νεκρωτικής κολίτιδας σε νεογνά και έγκυες γυναίκες με πρόωρη ρήξη των μεμβρανών.

Επειδή τα δισκία περιέχουν την ίδια ποσότητα του κλαβουλανικού οξέος (125 mg), πρέπει να θεωρηθεί ότι δύο δισκία των 250 mg (ως αμοξυκιλλίνη) δεν είναι ισοδύναμη με ένα δισκίο των 500 mg (ως αμοξικιλλίνη).

[1]
Κράτος μητρώο φαρμάκων. Επίσημη έκδοση: σε 2 t.- M.: Medical Council, 2009. - Τόμος 2, Μέρος 1 - 568 σελ. Μέρος 2 - 560 s.

Φαρμακολογική δράση

Η δράση του Amoxiclav οφείλεται στα δραστικά συστατικά που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή του:

 • Αμοξικιλλίνη - μια ουσία ευρείας αντιβακτηριακής δράσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως ημι-συνθετικές πενικιλίνες.
 • Το κλαβουλανικό οξύ είναι σε θέση να εξασφαλίσει την αντοχή των αμοξικιλλίνων στις επιδράσεις ειδικών ουσιών που παράγουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό το συστατικό χαρακτηρίζεται από τη δική του ασθενή αντιβακτηριακή δράση.

Το φάρμακο είναι δραστικό έναντι των θετικών κατά gram αερόβιων, των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, των αναερόβιων θετικών κατά gram μικροοργανισμών, των αρνητικών κατά Gram αναερόβιων.

Μετά την εσωτερική χορήγηση, και οι δύο δραστικές ουσίες εμφανίζουν ταχεία απορρόφηση, η οποία δεν επηρεάζεται από την πρόσληψη τροφής.

Η επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης παρατηρείται 60 λεπτά μετά τη χρήση του φαρμάκου.

Οι δραστικές ουσίες διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δεν είναι σε θέση να διεισδύσει στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
 • Διανέμεται στην περιοχή των πνευμόνων, της μήτρας, των ωοθηκών, του μυϊκού ιστού, των αμυγδαλών, του μέσου ωτός, του υπεζωκότα, των αρθρικών και περιτοναϊκών υγρών, του ήπατος, του προστάτη, της χοληδόχου κύστης, του σάλιου, των βρογχικών εκκρίσεων.
 • Μπορούν να διασχίσουν το φράγμα του πλακούντα και να απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

Ο χρόνος ημιζωής διαρκεί μέχρι 90 λεπτά.

Ενδείξεις χρήσης

Ο κατάλογος των ενδείξεων είναι ευρύς. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου χρησιμοποιείται στη διάγνωση:

 • Χρόνια και οξεία παραρρινοκολπίτιδα.
 • Απόστημα Zagopodochny
 • Μέση ωτίτιδα.
 • Φλεγμονή των πνευμόνων.
 • Αμυγδαλίτιδα.
 • Φαρυγγίτιδα.
 • Χοληκυστίτιδα.
 • Χολάνγκιτς.
 • Απουσίες των μαστικών αδένων.
 • Οδοντογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της περιοδοντίτιδας.
 • Λοιμώξεις συνδετικών και οστικών ιστών.
 • Γονόρροια, συμπεριλαμβανομένης, προκαλούμενης από έκθεση σε γονοκοκκική λοίμωξη.
 • Χρόνια και οξεία βρογχίτιδα, συνοδευόμενη από την προσθήκη επιμόλυνσης.
 • Μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος.
 • Μικτή λοίμωξη που προκαλείται από την έκθεση σε θετικούς κατά Gram και αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς.

Το φάρμακο συνταγογραφείται επίσης για την πρόληψη της εμφάνισης επιπλοκών μετά από χειρουργικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τα πυελικά όργανα, την κοιλιακή κοιλότητα, τα νεφρά, την καρδιά, τους χοληφόρους πόρους.

Πίνακας δοσολογίας για ενήλικες και παιδιά

Τα δισκία πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή του γεύματος, πίνετε άφθονα υγρά. Η δοσολογία επιλέγεται με βάση την ηλικία του ασθενούς και το παρεχόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Σειρά υποδοχής - έως 2 εβδομάδες.