Ο αναπνευστήρας Boehringer Ingelheim Atrovent - Επανεξέταση

Φόρμα έκδοσης: Σταγόνες

Αναλογικά Atrovent

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 11 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα από 194 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 19 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα από 186 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 21 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 184 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 83 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 122 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 90 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 115 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 105 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 100 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 107 ρούβλια. Το αναλογικό είναι φθηνότερο κατά 98 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 113 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 92 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 139 ρούβλια. Το αναλογικό είναι φθηνότερο κατά 66 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 141 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 64 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 142 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 63 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 142 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 63 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 152 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 53 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 188 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα από 17 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 202 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 3 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 270 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 65 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 298 ρούβλια. Αναλογικά είναι ακριβότερα σε 93 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 310 ρούβλια. Αναλογικά είναι ακριβότερα για 105 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 519 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 314 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 659 ρούβλια. Το αναλογικό είναι ακριβότερο για 454 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 1010 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβό στα 805 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 1139 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά από 934 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 1176 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 971 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 2389 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 2184 ρούβλια

Οδηγίες χρήσης στο Atrovent

Εμπορική ονομασία του φαρμάκου:

Διεθνές Μη Ιδιόκτητο Όνομα:

Χημική ονομασία:

Δοσολογία:

Σύνθεση:

Περιγραφή:

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:

Κωδικός ATH:

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμική

Βρογχοδιασταλτικός παράγοντας. Αναστέλλει τους m-χολινεργικούς υποδοχείς των λείων μυών του τραχειοβρογχικού δένδρου και καταστέλλει τη αντανακλαστική βρογχοσυστολή. Έχοντας δομική ομοιότητα με το μόριο ακετυλοχολίνης, είναι ανταγωνιστικός ανταγωνιστής του. Τα αντιχολινεργικά προλαμβάνουν την αύξηση της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου, η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ακετυλοχολίνης με τους μουσκαρινικούς υποδοχείς που βρίσκονται στους λείους μυς των βρόγχων.
Η απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου γίνεται με τη βοήθεια δευτερευόντων μεσολαβητών (μεσολαβητών), οι οποίοι περιλαμβάνουν ΙΤΡ (τριφωσφορική ινοσιτόλη) και DAG (διακυλγλυκερόλη). Αποτρέπει αποτελεσματικά τη στένωση των βρόγχων, που απορρέει από την εισπνοή καπνού τσιγάρου, κρύου αέρα, τη δράση διαφόρων βρογχοσπαστικών ουσιών, και επίσης εξαλείφει τον βρογχόσπασμο που σχετίζεται με την επίδραση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Με την εισπνοή η χρήση δεν έχει σχεδόν καμία απορροφητική δράση. Η βρογχοδιαστολή, η οποία συμβαίνει μετά την εισπνοή του Atrovent ® (βρωμιούχο ιπρατρόπιο), οφείλεται κυρίως στις τοπικές και ειδικές επιδράσεις του φαρμάκου στους πνεύμονες και όχι στο αποτέλεσμα των συστηματικών επιδράσεών του. Στις ελεγχόμενες μελέτες 85-90 ημερών που διεξήχθησαν σε ασθενείς με βρογχόσπασμο που προκλήθηκε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια βρογχίτιδα και πνευμονικό εμφύσημα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη λειτουργία των πνευμόνων για 15 λεπτά, έφτασε στο μέγιστο μετά από 1 έως 2 ώρες και διαρκεί έως 4-6 ώρες

Φαρμακοκινητική
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα του Atrovent ® είναι συνέπεια της τοπικής δράσης του στους αεραγωγούς. Η ανάπτυξη της βρογχοδιαστολής δεν είναι παράλληλη με τις φαρμακοκινητικές παραμέτρους.
Μετά την εισπνοή, συνήθως χορηγείται 10-30% της χορηγούμενης δόσης στους πνεύμονες (ανάλογα με τη μορφή δοσολογίας και τη μέθοδο εισπνοής). Το μεγαλύτερο μέρος της δόσης καταπίπτει και εισέρχεται στο γαστρεντερικό σωλήνα. Μέρος της δόσης που διέρχεται στους πνεύμονες φτάνει γρήγορα στη συστηματική κυκλοφορία (μέσα σε λίγα λεπτά).
Η συνολική νεφρική απέκκριση (εντός 24 ωρών) της μητρικής ένωσης είναι περίπου 46% της χορηγούμενης δόσης ενδοφλεβίως, μικρότερη από 1% της δόσης που χορηγήθηκε από του στόματος και περίπου 3-13% της αξίας της δόσης εισπνοής του φαρμάκου. Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίζεται ότι η συνολική συστηματική βιοδιαθεσιμότητα του βρωμιούχου ιπρατρόπιου, που χρησιμοποιείται από το στόμα και εισπνοή, είναι 2% και 7-28% αντίστοιχα.
Οι κινητικές παράμετροι που περιγράφουν την κατανομή του βρωμιούχου ιπρατροπίου υπολογίστηκαν με βάση τη συγκέντρωσή του στο πλάσμα μετά από ενδοφλέβια χορήγηση. Υπάρχει μια ταχεία διφασική μείωση της συγκέντρωσης στο πλάσμα. Ο φαινόμενος όγκος κατανομής κατά τη διάρκεια της κατάστασης συγκέντρωσης ισορροπίας (Css) είναι περίπου 176 λίτρα (≈ 2,4 λίτρα / kg). Το φάρμακο συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος στο ελάχιστο (λιγότερο από 20%). Το βρωμιούχο ιπρατρόπιο, το οποίο είναι τεταρτοταγής αμίνη, δεν διεισδύει στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
Ο χρόνος ημίσειας ζωής κατά τη διάρκεια της τερματικής φάσης είναι περίπου 1,6 ώρες.
Η ολική κάθαρση του βρωμιούχου ιπρατροπίου είναι 2,3 l / min και η νεφρική κάθαρση είναι 0,9 l / min. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, το 60% περίπου της δόσης μεταβολίζεται με οξείδωση, κυρίως στο ήπαρ. Η συνολική νεφρική απέκκριση (εντός 6 ημερών) της ισοδύναμης δόσης (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής ένωσης και όλων των μεταβολιτών) ήταν 72,1% μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, 9,3% μετά από χορήγηση από το στόμα και 3,2% μετά από εισπνοή. Η ολική δόση που έχει επισημανθεί με ισότοπα απεκκρίνεται μέσω του εντέρου ήταν 6,3% μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, 88,5% μετά από χορήγηση από το στόμα και 69,4% μετά από εισπνοή. Έτσι, η απέκκριση της σημασμένης με ισότοπο δόσης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση πραγματοποιείται κυρίως μέσω των νεφρών. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της μητρικής ένωσης και των μεταβολιτών είναι 3,6 ώρες. Οι κύριοι μεταβολίτες που εκκρίνονται στα ούρα συνδέονται ασθενώς με τους μουσκαρινικούς υποδοχείς και θεωρούνται αδρανείς.

Ενδείξεις χρήσης

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στην ατροπίνη και τα παράγωγά της. Υπερευαισθησία στο βρωμιούχο ιπρατρόπιο ή σε άλλα συστατικά του φαρμάκου.
Με προσοχή

γλαύκωμα κλεισίματος με γωνία, απόφραξη της ουροφόρου οδού, υπερπλασία του προστάτη, θηλασμός, παιδική ηλικία (μέχρι 6 ετών).

Χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια του θηλασμού

Δοσολογία και χορήγηση

(20 σταγόνες = περίπου 1 ml, 1 σταγόνα = 0,0125 mg ανύδρου βρωμιούχου ιπρατρόπιο). Το δοσολογικό σχήμα επιλέγεται ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση κατά τη θεραπεία έκτακτης ανάγκης και συντήρησης.
Εάν η θεραπεία δεν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση ή εάν η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να αναπτύξετε ένα νέο θεραπευτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση αιφνίδιας ή αιφνίδιας αύξησης της δύσπνοιας (δυσκολία στην αναπνοή), θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας. Εκτός εάν συνταγογραφηθεί διαφορετικά από γιατρό, συνιστάται η ακόλουθη δοσολογία:
Υποστηρικτική θεραπεία:

Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων) και παιδιά άνω των 12 ετών:
2,0 ml (40 σταγόνες = 0,5 mg) 3-4 φορές την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 8,0 ml (2 mg).
Παιδιά από 6 έως 12 ετών:
Η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
1,0 ml (20 σταγόνες = 0,25 mg) 3-4 φορές την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 4 ml (1 mg).
Παιδιά κάτω των 6 ετών:
Η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0,4 -1,0 ml (8-20 σταγόνες = 0,1-0,25 mg) 3-4 φορές την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 4 ml (1 mg).
Οξεία βρογχόσπασμος:
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων) και παιδιά άνω των 12 ετών:
2,0 ml (40 σταγόνες = 0,5 mg). οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις είναι δυνατές έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς. Το διάστημα μεταξύ εισπνοών καθορίζεται από το γιατρό.
Το Atrovent ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την εισπνεόμενη ß2-αδρενομιμητικά.
Παιδιά από 6 έως 12 ετών:
Η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
1,0 ml (20 σταγόνες = 0,25 mg). οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις είναι δυνατές έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς. Το διάστημα μεταξύ εισπνοών καθορίζεται από το γιατρό.
Το Atrovent ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την εισπνεόμενη ß2- αδρενομιμητικά.
Παιδιά κάτω των 6 ετών:
Η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0,4-1,0 ml (8-20 σταγόνες = 0,1-2,25 mg). οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις είναι δυνατές έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς. Το διάστημα μεταξύ εισπνοών καθορίζεται από το γιατρό. Το Atrovent ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την εισπνεόμενη ß2-αδρενομιμητικά.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του φαρμάκου, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Η συνιστώμενη δόση του φαρμάκου θα πρέπει να αραιώνεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9% μέχρι ο όγκος παρασκευής να είναι 3-4 ml, να εισχωρήσει στον εκνεφωτή και να κάνει εισπνοή. Το φάρμακο πρέπει να αραιώνεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9% κάθε φορά αμέσως πριν από τη χρήση, και το διάλυμα που απομένει μετά την εισπνοή χύνεται.
Η δοσολογία μπορεί να εξαρτάται από τη μέθοδο εισπνοής και τον τύπο του νεφελοποιητή. Η διάρκεια της εισπνοής μπορεί να παρακολουθείται με την κατανάλωση αραιωμένου όγκου.
Το διάλυμα Atrovent® για εισπνοή μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας διάφορους νεφελοποιητές που διατίθενται στο εμπόριο. Όταν χρησιμοποιείται κεντρικό σύστημα οξυγόνου, η λύση εφαρμόζεται καλύτερα με ρυθμό ροής 6-8 λίτρα ανά λεπτό.

Παρενέργειες

Υπερδοσολογία

Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα

Ειδικές οδηγίες

Το διάλυμα Inrovent® για εισπνοή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμένες εισπνοές ταυτόχρονα με διάλυμα εισπνοής αμβροξόλης, διάλυμα εισπνοής βρωμοεξίνης και διάλυμα εισπνοής Berotec.
Υπερευαισθησία

Μετά τη χρήση του Atrovent ®, μπορεί να παρουσιαστούν άμεσες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως υποδεικνύονται από σπάνιες περιπτώσεις εξανθήματος, κνίδωσης, αγγειοοιδήματος, οροφαρυγγικού οιδήματος, βρογχόσπασμου και αναφυλαξίας.
Παράδοξο βρογχόσπασμο
Το Atrovent, όπως και άλλα εισπνεόμενα φάρμακα, μπορεί να προκαλέσει παράδοξο βρογχόσπασμο, το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. Σε περίπτωση παράδοξου βρογχόσπασμου, το Atrovent θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να συνταγογραφείται εναλλακτική θεραπεία.
Επιπλοκές των ματιών
Το Atrovent® σε ασθενείς που είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη οξείας γλαύκους πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Υπάρχουν ξεχωριστές αναφορές οφθαλμικών επιπλοκών (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μυδριασίας, αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, ανάπτυξης οξείας γλαύκους, πόνος στα μάτια) σε περιπτώσεις όπου το εισπνεόμενο βρωμιούχο ιπρατρόπιο (που χρησιμοποιείται μόνο του ή σε συνδυασμό με αγωνιστή βήτα2-αδρενοϋποδοχέων) στα μάτια.
Τα συμπτώματα του οξείας οξείας γλαύκους μπορεί να είναι ο πόνος ή η δυσφορία στα μάτια, η θολή όραση, η εμφάνιση του aureole σε αντικείμενα και χρωματιστά σημεία πριν από τα μάτια, σε συνδυασμό με τα κόκκινα μάτια λόγω της έγχυσης αγγείων του επιπεφυκότα και του κερατοειδικού οιδήματος. Εάν εμφανιστεί οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των συμπτωμάτων, υποδεικνύεται η χρήση οφθαλμικών σταγόνων, μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και άμεση συνεννόηση με ειδικό.
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τη σωστή χρήση του Atrovent ®.
Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή της εισόδου στα μάτια. Συνιστάται το διάλυμα που χρησιμοποιείται με ένα νεφελοποιητή να εφαρμόζεται μέσω ενός επιστομίου. Εάν το στόμιο λείπει και χρησιμοποιείται μάσκα νεφελοποιητή, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά.
Οι ασθενείς με προδιάθεση για την ανάπτυξη γλαυκώματος πρέπει να προειδοποιούνται για την ανάγκη προστασίας των ματιών τους.
Επιδράσεις στη λειτουργία των νεφρών και στην ούρηση
Το Atrovent® πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με υπάρχουσα απόφραξη της ουροφόρου οδού (π.χ. υπερπλασία του προστάτη ή απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης).
Γαστρεντερικές διαταραχές κινητικότητας
Οι ασθενείς με κυστική ίνωση ενδέχεται να είναι ευαίσθητοι στις διαταραχές της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα.
Τοπικά εφέ
Το φάρμακο περιέχει ένα συντηρητικό - χλωριούχο βενζαλκόνιο και τον σταθεροποιητή - διένυδρο δινάτριο εδετικό άλας. Κατά την εισπνοή, αυτά τα συστατικά μπορούν να προκαλέσουν βρογχόσπασμο σε ευαίσθητους ασθενείς με υπερδραστηριότητα των αεραγωγών.
Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί ότι εάν οι εισπνοές δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικές ή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να αλλάξετε το σχέδιο θεραπείας. Σε περίπτωση ξαφνικής εμφάνισης και ταχείας εξέλιξης της δύσπνοιας, ο ασθενής θα πρέπει επίσης να συμβουλευθεί αμέσως έναν γιατρό.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και μηχανισμών

Οι επιδράσεις του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανισμών δεν μελετήθηκαν ειδικά. Ωστόσο, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Atrovent ® μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενδείξεις όπως ζάλη, διαταραχές διαμονής, μυδρίαση και θολή όραση. Επομένως, συνιστάται προσοχή κατά την οδήγηση ή τη χρήση μηχανημάτων.

Atrovent

Atrovent

δεν πρέπει να είναι... εάν οι αλλεργίες είναι όλο το σώμα τότε ναι... ο έρπης είναι κάτι άλλο

τι εξανθήματα; Η τσίχλα πάει;

Με τη βρογχίτιδα και την ΗΒ, ποια είναι η δοσολογία του Atrovent;

atrovent

Το Atrovent για εισπνοή ((

κανονική θεραπεία, αναπνέσαμε σε 6 μήνες τους πρώτους μήνες. Το Zodak για αλλεργίες, συνταγογραφείται πάντα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το Flemoxin είναι ένα μάλλον ασθενές αντιβιοτικό, μας συνταγή σε μόλις 6 μήνες. Λοιπόν, το Viferon συνταγογραφείται σε όλους.

Atrovent ή Berdual

Ο γιος μου έκαψε την εισπνοή με το berodual για πρώτη φορά σε 6 μήνες.

Σε 3 μήνες εισπνέουν. Μόνο βοήθησε.

Ποιος εισέφερε με Atrovent σε ένα παιδί;

Atrovent βήχα;

Επίσης χρησιμοποιούμε συχνά atrovent, έχουμε συχνά Pts βήχα. Όμως, πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο βήχας είναι υγρός, με πτύελα, αν ακούσετε ότι ο βήχας είναι ξηρός, ενδεχομένως υπολειπόμενος, και στη συνέχεια αφαιρέστε το ακρωτηριασμένο και μόνο με φυσιολογικό ορό.

Λοιπόν, την τελευταία φορά, όταν το παιδί ήταν άρρωστο και αναπνοήσαμε με τον ερασιτέχνη - κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βήχτηκε, σχεδόν πνιγμένος στο πτύελο του ((έτσι δεν ξέρω τι και πώς

αναπνέσαμε τρεις φορές, ο βήχας πνιγμένος, τότε ο ανοσολόγος στο ναό στροβιλίσαμε ότι αναπνέουμε τρεις φορές, είπε μία φορά αρκετά! έγινε ευκολότερο!

Προφιλ για εισπνοή

το κάναμε, αλλά μόνο όταν βρισκόμασταν στο νοσοκομείο και συνεχίσαμε να το κάνουμε στο σπίτι για αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό φάρμακο. Μπορεί να είναι καλύτερη όσο το διάλυμα αλατόνερου είναι καλό ή με μια απλούστερη λύση (Lasolvan ή Ambrobene - δεν θυμάμαι, για εισπνοή)

Atrovent και ventalin, τα σχόλιά σας;

Εισπνοή με Atrovent

Είχαμε ανατεθεί στην Ορβί, με τη λαβύρινθο. Υπήρξε ένα ελαφρύ πρήξιμο του λάρυγγα, και η στένωση της τραχείας, ήταν δύσκολο να αναπνεύσει. Ορίστηκε εισπνοή με το επίδομα, αλλά το εμπορικό κέντρο ήταν διαθέσιμο για τα παιδιά και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. Γενικά παρόμοια σε δράση

Εφαρμόζω το αντιβιοτικό και την εισπνοή με το επίδομα, αλλά ο λαιμός αρχίζει να καταλαμβάνει. Τι να επεξεργαστεί, τι θα ξυπνήσει το πρωί χωρίς πόνο;

Atrovent και Pulmicort

Κατ 'αρχάς, ακορντεόν, θα ανοίξει τους βρόγχους, η δράση του είναι ταχύτερη, αλλά μικρότερη. Μετά από 10-15 λεπτά Pulmicort, αρχίζει να δρα πιο αργά, αλλά συνεχώς

Ο σύζυγός μου έχει βρογχίτιδα τώρα, Berodual (την ίδια δραστική ουσία) και Pulmicort έχουν συνταγογραφηθεί, είπαν να αναπνεύσουν πρώτα Pulmicort, τότε Berodual

Κατ 'αρχάς, atrovent (είναι βρογχοδιασταλτικό) τότε pulmicort. Εάν δεν υπάρχει ισχυρή στένωση των βρόγχων, τότε όλα είναι δυνατά μαζί.

Φάρμακα για τις μύτες των παιδιών (Leskov Ivan Vasilievich - Ιατρός-Ωτορινολαρυγγολόγος)

Το άρθρο είναι πολύ ενδιαφέρον και ενημερωτικό, είναι αλήθεια. Έχω αλλεργική ρινίτιδα την άνοιξη, ειδικά όταν η σημύδα αρχίζει να ανθίζει και δεν υπάρχει χρόνος για αστεία, δοκιμάσαμε πολλές σταγόνες και ψεκασμούς, τελικά σταμάτησα στο σπρέι Allergodil, μου ταιριάζει, πρήξιμο και πικρό, και τι άλλο χρειάζεται)

Το άρθρο είναι ενημερωτικό! Αλλά υπάρχει ένα "επίκλιμα" - στην αρχή, γράφει ότι το Pinosol, όπως οι σταγόνες με βάση το πετρέλαιο, είναι γενικά αναποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό και στη συνέχεια στη μέση (κάπου μετά τον Kameton), ότι το Pinosol είναι το μόνο αποτελεσματικό σταγόνες σε αυτό το τμήμα. Παρανόησαν

Κριτικές του φαρμάκου Atrovent

Διάλυμα εισπνοής, Instituto De Angeli

Ενδείξεις χρήσης

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα). βρογχικό άσθμα (μέτριο και ήπιο), ειδικά με συνακόλουθες ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος.

Συζήτηση για το φάρμακο Atrovent στα αρχεία μητέρων

Η εισπνοή βοηθά καλά με το Lasolvan ή το atrovent

. Σχεδόν κάθε φάρμακο έχει ένα υποκατάστατο συμβατό με το θηλασμό. Παρασκευάσματα για τη θεραπεία ασθενειών της αναπνευστικής οδού. με το θηλασμόErius Δεν είναι συμβατό με τα τρόφιμα Θηλασμός Clemastine Με προσοχήTavegil Με προσοχή Claritin Μη συνδυάζετε.

Είχαμε βρογχίτιδα για δύο εβδομάδες, όπως θεραπεύτηκαμε, με επίμονο, το αποχρεμπτικό σιρόπι βοηθά με 1/2 κουταλάκι του γλυκού. και η εισπνοή έγινε με τη συμβουλή ενός γιατρού με αντιβιοτικό fluimucil, αυτό είναι το πράγμα!

Δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Από την εμπειρία μου, η εισπνοή είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία. Το Lasolvan με εισπνοή με φουσκωτό ή πολύ δροσερό βοηθά! Πάρε σύντομα. Το κυριότερο είναι να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις του γιατρού.

Εγώ προσωπικά για τον νεφελοποιητή! και για μεταλλικό νερό! το ανθρακωρυχείο μας βοήθησε όταν και τα φάρμακα ήταν άχρηστα. αν αποτύχει ένας πολύ μακρύς βήχας, αναπνέουμε μια φορά το lazolvan, μία φορά με το μαστό, μία φορά με μεταλλικό νερό, αλλά αυτό συμβαίνει σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις.

. Είναι σαφείς φόβοι. Στη συνέχεια άρχισε η αιχμή του ξεσκόνισμα και στην αρχή είχαμε ψευδή κρούστα, τώρα εδώ είναι ένα εμπόδιο, δεν μπορούμε να το απομακρύνουμε, γενικά το ακυρώσαμε. Εντούτοις, κάθισαν στο berodual, τώρα εδώ είναι ένα atrovent, pulmicort.

. var sage + medka υπάρχει λίγο, και σαν το τσάι. Λοιπόν, η μαργαρίτα είναι καλή! Οποιοδήποτε αντιφλεγμονώδες! Ο ρυθμός διατηρήθηκε για 4 μέρες, άρχισα να δίνω ένα αντιβιοτικό, έχουμε βήχα στη μύτη. οι εισπνοές γίνονται με το atrovent + χλωριούχο νάτριο, ο μπαμπάς αγόρασε ένα ολόκληρο σταθμό εισπνοής για μας! Τώρα σκέφτομαι πώς να αρρωστήσετε, δεν είναι επιθυμητό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης! Όμορφη

. s 10 φορές την ημέρα. Για να μειώσει το βήχα έδωσε synicode βοήθησε. Και γι 'αυτό αναπνέουν ακόμα μέσω ενός νεφελοποιητή με φάρμακα, αλλά ο γιατρός θα πρέπει να τους συνταγογραφήσει, είχαμε: berdual, pulmicort και atrovent, να πάρει καλά σύντομα.

Εγώ εισπνοήσα αντιβιοτικό fluimucil, τώρα συνεχίζω να έχω αίσθηση με pulmicort, ambrobene δεν με βοήθησε καθόλου. εξακολουθεί να υπάρχει ένα καλό bronhobos tablet και Maschke έδωσε σιρόπι stodal, δοκιμάζει όπως ένα ραπανάκι με σιρόπι μελιού, η μητέρα μου ως παιδί σε μια παρατεταμένη ξηρό βήχα, έτσι έκανε)))

Atrovent εισπνοή παιδιών σχόλια

Η θεραπεία με φάρμακο Atrovent προκαλεί μόνο θετική ανατροφοδότηση.

Το Atrovent χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Αυτό είναι ένα συνθετικό φάρμακο που αποτρέπει σπασμούς στο βρογχικό άσθμα, προβλήματα με τους πνεύμονες και επιπλοκές της βρογχίτιδας. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι με τη χαλάρωση και την επέκταση του βρογχικού ιστού βελτιώνει τη λειτουργία των βρόγχων. Η δράση του φαρμάκου μειώνει την ποσότητα της βλέννας στην αναπνευστική οδό, χωρίς να παρεμβαίνει στην απόσυρσή του.

Το κύριο συστατικό του φαρμάκου είναι η ιτροπτροπία, η οποία αποτρέπει τη στένωση των αεραγωγών σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί να είναι παγωμένος αέρας ή καπνός, καύση προϊόντων καύσης ή νέφος δρόμου.

Η ιδιαιτερότητα του φαρμάκου είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασθενοφόρο. Η βελτίωση της υγείας έρχεται με τακτική χρήση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το φάρμακο έχει τρεις μορφές συσκευασίας.

 1. Τα μπιμπερό απορροφούν από γυαλί στα 20 mg. Αυτό είναι ένα διαυγές διάλυμα που χρησιμοποιείται για εισπνοή. Περιέχει άνυδρο βρωμιούχο ιπρατρόπιο, 250 μg σε 1 ml φαρμάκου και έκδοχα.
 1. Εισπνοή σπρέι μπορεί με ανοξείδωτο χάλυβα. Μια δοσιμετρική βαλβίδα με στόμιο περιλαμβάνεται επίσης στο κιτ. Ένα σπρέι περιέχει 200 ​​ή 300 δόσεις.
 1. Σκόνη που χρησιμοποιείται για εισπνοή. Για μία συνεδρία, χρησιμοποιείται 1 κάψουλα σκόνης. Η συσκευασία περιέχει 100 κάψουλες.

Συχνά κρυολογήματα που συνοδεύονται από βήχα απειλούν τον γιο μου με χρόνια βρογχίτιδα. Σε 6 χρόνια, ο γιατρός τον πρότεινε Atrovent. Στην αρχή, η χρήση αυτού του φαρμάκου ήταν απογοητευτική, καθώς δεν υπήρξε βελτίωση. Αλλά ο γιατρός επέμεινε στην περαιτέρω είσοδο και είμαι ευγνώμων γι 'αυτόν.

Η τακτική χορήγηση δοσολογίας έφερε ανακούφιση και εμπόδισε την απειλή επιπλοκών. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του παιδιού, έκανα τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε τη θεραπεία αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.
 2. Η κανονικότητα και η διάρκεια της θεραπείας εγγυώνται την πλήρη ανάκτηση. Ευτυχώς, το φάρμακο δεν προκαλεί εθισμό του σώματος και ως εκ τούτου η επίδρασή του δεν εξασθενεί με παρατεταμένη χρήση. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το Atrovent μετά την εξαφάνιση του βήχα. είναι απαραίτητο να διορθώσετε το αποτέλεσμα.
 1. Αν το παιδί δεν έχει αυξημένη ευαισθησία στα σύνθετα, τότε η αρνητική επίδραση του φαρμάκου απουσιάζει.
 1. Για την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων, η χρήση εισπνοών Atrovent για ένα παιδί επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ιατρού.

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι το Atrovent είναι ασφαλές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους. Τώρα ξέρω ότι, αν είναι απαραίτητο, μπορώ να το συστήσω στην παλιά μου μητέρα.

Μου αρέσει επίσης η ευκολία χρήσης του Atrovent spray. Μια ορισμένη δόση προστατεύει από την υπερδοσολογία. Ο συμπαγής ψεκασμός, εύκολος στη χρήση, δεν δημιουργεί δυσκολίες στην αποθήκευση. Μπορώ πάντα να το μεταφέρω μαζί μου και να το εφαρμόζω οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Το γεγονός ότι η επίδραση του φαρμάκου αρχίζει μόνο μετά από σταθερή χορήγηση μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα. Αλλά με την έγκαιρη εφαρμογή της θεραπείας, αυτή η ιδιότητα δεν προκαλεί πολύ κακό.

Υποβλήθηκαν σχόλια Atrovent. από τους απλούς ανθρώπους που είχαν εμπειρία στην αίτησή τους, εάν έχετε τη δική σας εμπειρία στην αίτηση, ενημερώστε τους άλλους. Αφού διαβάσετε μερικές κριτικές, μπορείτε να μάθετε πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η θεραπεία και με ασφάλεια, αλλά να θυμάστε ότι πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τα φάρμακα.

Ένα άλλο σχόλιο διαβάσετε:

 • Εισπνοές με Ambrohexal Ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους για τη θεραπεία βρογχοπνευμονικών παθήσεων με επιθέσεις βήχα είναι η εισπνοή. Ambrohexal Drug
 • Seretide multidisk - Seretid multidisk - ένα φάρμακο για τη θεραπεία του σοβαρού βρογχικού άσθματος. Περιλαμβάνει:
 • Ispiron για παιδιά: εγκρίθηκε Ένα ενάμιση χρόνο πριν, το παιδί μου άρχισε να παρακολουθεί το νηπιαγωγείο. Όπως συμβαίνει συχνά, η προσαρμογή δεν είναι
 • Το Libexin είναι η καλύτερη επιλογή για σχεδόν όλα τα παιδιά που είναι άρρωστα και πολύ συχνά αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από ξηρό βήχα, εξαντλώντας το μωρό. Ο ίδιος
 • Αντιβηχικό φάρμακο Μπορεί να εμφανιστεί μη παραγωγικός βήχας με διάφορες αιτιολογίες με πολλές ασθένειες. Τις περισσότερες φορές αυτό το είδος βήχα

ATROVENT

Σε ασθενείς με κυστική ίνωση αυξάνεται ο κίνδυνος γαστρεντερικής κινητικότητας.

Το Atrovent μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμένες εισπνοές ταυτόχρονα με αμφροξόλη (διάλυμα για εισπνοή), βρωμοεξίνη (διάλυμα για εισπνοή) και Berotek (διάλυμα για εισπνοή).

Το φάρμακο περιέχει ένα συντηρητικό χλωριούχο βενζαλκόνιο και σταθεροποιητή δινάτριο edetate, το οποίο κατά την εισπνοή μπορεί να προκαλέσει στένωση του αυλού των βρόγχων. πιθανή ανάπτυξη βρογχόσπασμου σε ευαίσθητους ασθενείς με υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών.

Μετά τη χρήση του φαρμάκου Atrovent, μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας άμεσου τύπου, όπως υποδεικνύονται από σπάνιες περιπτώσεις εξανθήματος, κνίδωσης, αγγειοοιδήματος, οροφαρυγγικού οιδήματος, βρογχόσπασμου και αναφυλαξίας.

Το Atrovent πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με επιληπτικό οξύ γλαύκωμα ή σε ασθενείς με ταυτόχρονη απόφραξη της ουροφόρου οδού (για παράδειγμα, υπερπλασία του προστάτη ή απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης).

Ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδεύεται στη σωστή χρήση του διαλύματος εισπνοής Atrovent.

Μην αφήνετε το διάλυμα στα μάτια. Οι ασθενείς με προδιάθεση για την ανάπτυξη γλαυκώματος πρέπει να προειδοποιούνται ιδιαίτερα για την ανάγκη προστασίας των ματιών από το να πάρουν το φάρμακο.

Χρησιμοποιούνται νεφελοποιητές με στόμιο για εισπνοή. Όταν χρησιμοποιείτε έναν νεφελοποιητή με μάσκα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια μάσκα κατάλληλου μεγέθους.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης των μηχανισμών μεταφοράς και ελέγχου της μηχανής

Η επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανισμών δεν μελετήθηκε ειδικά. Ωστόσο, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Atrovent μπορεί να εμφανιστεί η εμφάνιση τέτοιων ανεπιθύμητων ενεργειών όπως ζάλη, διαταραχή διαμονής, μυδρίαση, θολή όραση. Επομένως, συνιστάται προσοχή κατά την οδήγηση ή τη χρήση μηχανημάτων. Εάν ο ασθενής αναπτύξει τις παραπάνω ανεπιθύμητες αντιδράσεις, πρέπει να αποφύγετε τέτοιες δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες όπως οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανήματα ελέγχου.

Σε περίπτωση διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε με προσοχή την παρεμπόδιση του ουροποιητικού συστήματος.

Atrovent - Κριτικές

Το Atrovent είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία των βρογχοπνευμονικών παθήσεων. Το δραστικό συστατικό του φαρμάκου είναι το βρωμιούχο ιπρατρόπιο, το οποίο εμποδίζει τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στους μυς των βρόγχων, με αποτέλεσμα την μειωμένη έκκριση των βλεννογόνων αδένων, τον βρογχόσπασμο με ανεπιθύμητες ενέργειες παθογόνων και ερεθιστικών παραγόντων όπως ο καπνός, ο κρύος ή ο γκρίζος αέρας. Όταν χρησιμοποιείται το Atrovent σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα ή οξείες παθήσεις των βρόγχων, η αναπνοή και η ποσότητα της εκκριμένης έκκρισης βελτιώνεται σημαντικά. Το φάρμακο δεν είναι σε θέση να ανακουφίσει μια οξεία επίθεση άσθματος, αλλά με μακροχρόνια χρήση, έχει ένα καλό βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσμα, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Με τη μακροχρόνια θεραπεία, η χρήση του Atrovent θα βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης και της επιδείνωσης των βρογχοπνευμονικών παθήσεων. Η παρατεταμένη λήψη δεν είναι εθιστική. Το Atrovent διατίθεται με τη μορφή διαλύματος για εισπνοή 20 χιλιοστολίτρων ή σε μορφή αερολύματος.

Οδηγίες χρήσης

Το Atrovent συνταγογραφείται για οξειδωτικές πνευμονικές παθήσεις, όπως:

 • εμφύσημα.
 • λαρυγγίτιδα;
 • χρόνια βρογχίτιδα.
 • βρογχικό άσθμα.
 • σπασμούς των αεραγωγών διαφόρων αιτιολογιών.
 • επίσης για ασθενείς με άσθμα που έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις.

Δεν συνιστάται η λήψη του φαρμάκου για ατομική ευαισθησία στη σύνθεση, και για τις έγκυες γυναίκες, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Σε 2 ή 3 τρίμηνα εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το Atrovent συνταγογραφείται πολύ σπάνια και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης μετά από διαβούλευση με έναν γυναικολόγο. Στην παιδιατρική, το φάρμακο συνταγογραφείται στα παιδιά μετά από 5 χρόνια. Το φάρμακο λαμβάνεται με προσοχή από άτομα που πάσχουν από κλειστό γλαύκωμα, νεφρική ανεπάρκεια ή σε περίπτωση οξείας νόσου του ουροποιητικού συστήματος.

Η θεραπεία πραγματοποιείται από γιατρό, ο οποίος ξεχωριστά για κάθε ασθενή επιλέγει τη δόση, η οποία εξαρτάται από το στάδιο, τη σοβαρότητα της νόσου, τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Ενημερώνονται οι ενήλικες: Atrovent aerosol, 2-3 εισπνοές 3 φορές / ημέρα, μερικές φορές η δόση αυξάνεται σε 5 εισπνοές την ημέρα. Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με 2-3 εισπνοές. Το διάλυμα Atrovent χρησιμοποιείται υπό την παρουσία ενός νεφελοποιητή. Αναπτύσσουμε 20-40 σταγόνες 3 φορές την ημέρα. Παιδιά από 5 ετών έως 10 -20 σταγόνες. Κάθε νέα δόση του φαρμάκου αραιώνεται με αλατούχο διάλυμα.

Παρενέργειες

Το Arthrovent είναι καλά ανεκτό και μόνο σε μερικές περιπτώσεις πονοκεφάλους, μπορεί να παρατηρηθεί ξηροστομία, σε ασθενείς με παθολογίες της καρδιάς - ταχυκαρδία, υπέρταση. Όταν η ευαισθησία στη σύνθεση του φαρμάκου αναπτύσσει αλλεργικές αντιδράσεις με τη μορφή δύσπνοιας, βρογχόσπασμο. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να ανακουφιστούν από την υπερβολική δόση του φαρμάκου, γι 'αυτό είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε τη συνιστώμενη δόση και να παίρνετε το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Κριτικές του φαρμάκου Atrovent

Το φάρμακο Atrovent συνταγογραφείται συχνά σε ασθενείς στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της νόσου κατά τις αποφρακτικές διαδικασίες και μόνο μετά την εξέταση του ασθενούς, τα αποτελέσματα των πνευμονικών μελετών. Πριν από τη λήψη του Atrovent, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας και να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χρήσης. Το Atrovent - ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά των βρογχοσπασμών, δεν είναι ορμονικό φάρμακο, έχει μια φειδωλή επίδραση στο σώμα και με σωστή θεραπεία, είναι απόλυτα ασφαλές στη χρήση.

 • Για 3 μήνες χρησιμοποιώ Atrovent. Πριν πάω στην ψυχρή ή υγρή εποχή, κάνω εισπνοή, αποτρέπει την ανάπτυξη βρογχόσπασμου στη χρόνια βρογχίτιδα.
 • Με την ανάπτυξη του λαρυγγόσπασμου ή του βρογχόσπασμου, ο γιατρός που έχει συνταγογραφήσει το Atrofent, χρησιμοποιώ το φάρμακο για τη νύχτα.

Με βάση τις αναθεωρήσεις των ατόμων που λαμβάνουν Atrovent, μπορεί να σημειωθεί ότι το φάρμακο είναι αποτελεσματικό και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με βρογχικές ασθένειες. Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν Atrovent σε ένα σύνθετο, μαζί με Lasolvan, Ambrobeneis ή άλλα βλεννολυτικά, αντιβηχικά φάρμακα.

Στις αλυσίδες φαρμακείων, το φάρμακο διανέμεται χωρίς ιατρική συνταγή. Το μέσο κόστος του Atrovent στη ρωσική αγορά είναι 330 ρούβλια. Μην κοστίζετε, για να πάρετε το φάρμακο μόνοι σας, μόνο ο γιατρός μετά από εξετάσεις και η εξέταση του ασθενούς θα είναι σε θέση να συνταγογραφήσει θεραπεία.

Atrovent

Το φάρμακο Atrovent για εισπνοή είναι ένα βρογχοδιασταλτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας αποφρακτικής βρογχίτιδας, του εμφυσήματος και επίσης για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτριου άσθματος.

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Η βάση του φαρμάκου Atrovent - η δραστική ουσία - είναι το βρωμιούχο ιπρατρόπιο, το οποίο αναστέλλει τους β-βολχολικούς υποδοχείς των βρογχικών μυών, καταστέλλει τον αντανακλαστικό βρογχόσπασμο και βελτιώνει τη λειτουργία της εξωτερικής αναπνοής. Μορφές απελευθέρωσης του φαρμάκου: διάλυμα για εισπνοή και αεροζόλ δοσομετρημένο για εισπνοή. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, η απελευθέρωση αυτού του φαρμάκου από φαρμακεία με ιατρική συνταγή.

Εφαρμογή και αντενδείξεις

Η χρήση του Atroventa αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στα συστατικά συστατικά του. Τα παιδιά κάτω των 6 ετών, η γαλουχία, η υπερπλασία του προστάτη, το γλαύκωμα κλεισίματος με γωνία και η απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν τη βάση για προσεκτική χρήση του φαρμάκου (παιδιά υπό ιατρική παρακολούθηση). Είναι πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες: δυσκοιλιότητα, ναυτία, ξηροστομία, πονοκέφαλος και άλλοι. Συνιστάται να μην υπερβείτε τη δόση του Atrovent για εισπνοή κατά σημαντικό ποσό.

Atrovent N

Λατινική ονομασία: Atrovent N

Κωδικός ATX: R03BB01

Δραστικό συστατικό: βρωμιούχο ιπρατρόπιο (βρωμιούχο ιπρατρόπιο)

Κατασκευαστής: Beringer Ingelheim Pharma (Γερμανία)

Ενημέρωση της περιγραφής και της φωτογραφίας: 11/29/2018

Οι τιμές στα φαρμακεία: από 323 ρούβλια.

Atrovent N - Βρογχοδιασταλτικό.

Τύπος απελευθέρωσης και σύνθεση

Μορφή δοσολογίας - αεροζόλ μετρημένης δόσης: ένα διαυγές, άχρωμο υγρό που δεν περιέχει αιωρούμενα σωματίδια [10 ml (200 δόσεις) σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασμένα με επιστόμιο και βαλβίδα μέτρησης. 1 κουτί σε ένα κουτί και οδηγίες για τη χρήση του Atrovent N].

Συστατικά 1 Αερόλυμα δόσης εισπνοής:

 • δραστική ουσία: μονοϋδρική βρωμιούχος ιπρατρόπιο - 21 μg, η οποία αντιστοιχεί σε 20 μg ανύδρου βρωμιούχου ιπρατρόπιο.
 • Βοηθητικά συστατικά: καθαρισμένο νερό, κιτρικό οξύ, απόλυτη αιθανόλη, τετραφθοροαιθάνιο (HFA 134a, προωθητικό).

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμική

Δραστικό συστατικό Atroventa N-ipratropium bromide - αναστολέας m-χολινεργικών υποδοχέων, βρογχοδιασταλτικό. Η ουσία έχει την ικανότητα να αποκλείει τους m-χολινεργικούς υποδοχείς των λείων μυών του τραχειοβρογχικού δένδρου και να καταστέλλει τη αντανακλαστική βρογχοσυστολή.

Το βρωμιούχο ιπρατρόπιο είναι δομικά παρόμοιο με το μόριο ακετυλοχολίνης και είναι ανταγωνιστικός ανταγωνιστής του. Λόγω των αντιχολινεργικών ιδιοτήτων του φαρμάκου αποτρέπει την αύξηση της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της ακετυλοχολίνης με τους m-χολινεργικούς υποδοχείς που βρίσκονται στους λείους μυς των βρόγχων. Η απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου συμβαίνει με τη συμμετοχή δευτερογενών ενδιαμέσων (διαμεσολαβητών), συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας της διακυλογλυκερόλης (DAG) και της τριφωσφορικής ινοσιτόλης (ITP).

Το Atrovent N αποτρέπει αποτελεσματικά τη βρογχοσυστολή όταν εκτίθεται σε αρνητικούς παράγοντες όπως η εισπνοή ψυχρού αέρα ή ο καπνός τσιγάρων, η επίδραση διαφόρων βρογχοσυσπαστικών. Εξαλείφει επίσης τον σπασμό λόγω της επίδρασης του νεύρου του πνεύμονα.

Λόγω της χρήσης με εισπνοή, το φάρμακο δεν έχει σχεδόν καμία απορροφητική δράση (η ανάπτυξη ταχυκαρδίας είναι δυνατή μόνο μετά από εισπνοή περίπου 500 δόσεων). Η βρογχοδιαστολή που εμφανίζεται μετά την εισπνοή είναι κυρίως αποτέλεσμα των τοπικών και ειδικών επιδράσεων του βρωμιούχου ιπρατρόπιου στους πνεύμονες και όχι το αποτέλεσμα της συστημικής επίδρασής του. Το φάρμακο δεν επηρεάζει δυσμενώς την ανταλλαγή αερίων, την έκκριση βλέννας στην αναπνευστική οδό και την απομάκρυνση των βλεννοκερατών.

Σε ελεγχόμενες μελέτες που διεξήχθησαν για 85-90 ημέρες σε ασθενείς με βρογχόσπασμο που προκλήθηκε από πνευμονικό εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) παρατηρήθηκε σημαντική λειτουργική βελτίωση των πνευμόνων εντός 15 λεπτών μετά την εισπνοή, έφτασε στο μέγιστο μετά από 1-2 ώρες διήρκεσε έως 4-6 ώρες

Στο βρογχικό άσθμα παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην αναπνευστική λειτουργία στο 51% των ασθενών.

Φαρμακοκινητική

Η θεραπευτική επίδραση του βρωμιούχου ιπρατροπίου συμβαίνει λόγω της τοπικής δράσης του στους αεραγωγούς, επομένως η ανάπτυξη της βρογχοδιαστολής δεν είναι παράλληλη με τις φαρμακοκινητικές παραμέτρους.

Κατά την ένεση του Atrovent H, μόνο το 10-30% της δόσης εισέρχεται στους πνεύμονες, το υπόλοιπο εναποτίθεται στο στόμα ή στο λαιμό, καταπίνεται και εισέρχεται στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η ποσότητα του φαρμάκου που εισέρχεται στους πνεύμονες φτάνει στη συστηματική ροή αίματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Η συνολική συστηματική βιοδιαθεσιμότητα του βρωμιούχου ιπρατροπίου όταν χορηγείται από το στόμα και με εισπνοή είναι 2% και 7-28% αντίστοιχα.

Το πολύ 20% δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσματος.

Οι κινητικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν την κατανομή του βρωμιούχου ιπρατροπίου υπολογίστηκαν με βάση τις συγκεντρώσεις του στο πλάσμα μετά από ενδοφλέβια χορήγηση (IV): παρατηρήθηκε μία ταχεία μείωση της συγκέντρωσης πλάσματος σε δύο φάσεις, ο φαινόμενος όγκος κατανομής στην κατάσταση ισορροπίας ήταν περίπου 2,4 l / kg ).

Η ουσία δεν διεισδύει στους φραγμούς του πλακούντα και του αίματος-εγκεφάλου.

Μετά από εικονική χορήγηση βρωμιούχου ιπρατροπίου, το 60% περίπου της δόσης μεταβολίζεται με οξείδωση (κυρίως στο ήπαρ). Οι μεταβολίτες σχηματίζονται με αφυδάτωση, υδρόλυση ή διαχωρισμό της υδροξυμεθυλομάδας από το τροπικό οξύ, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί. Θεωρούνται ανενεργά, ασθενώς συνδεδεμένα με τους μουσκαρινικούς υποδοχείς, που εκκρίνονται στα ούρα.

Η ολική κάθαρση του βρωμιούχου ιπρατροπίου είναι 2,3 ml / λεπτό, η νεφρική κάθαρση είναι 0,9 l / min. Ο χρόνος ημιζωής (Τ½) στην τελική φάση - περίπου 1,6 ώρες

Η συνολική νεφρική απέκκριση (εντός 6 ημερών) της δόσης που επισημάνθηκε με ισότοπο (βρωμιούχο ιπρατρόπιο και όλοι οι μεταβολίτες του) ήταν: για ενδοφλέβια χορήγηση - 72,1%, για κατάποση - 9,3%, για εισπνοή - 2%.

Η ολική απέκκριση μέσω του εντέρου της δόσης που επισημάνθηκε με ένα ισότοπο ήταν: για i / p χορήγηση βρωμιούχου ιπρατροπίου - 6,3%, για κατάποση - 88,5%, για χρήση με εισπνοή - 69,4%.

Συνεπώς, μετά από χορήγηση ενδοφλέβιας δόσης ισοτοπικής δόσης, το φάρμακο απομακρύνεται κυρίως μέσω των νεφρών. Τ½ η αρχική ουσία και οι μεταβολίτες της είναι 3,6 ώρες

Ενδείξεις χρήσης

 • ΧΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας αποφρακτικής βρογχίτιδας και του πνευμονικού εμφυσήματος.
 • βρογχικό άσθμα, ήπια και μέτρια σοβαρότητα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ταυτόχρονες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Αντενδείξεις

 • I τρίμηνο της εγκυμοσύνης?
 • παιδιά έως 6 ετών.
 • αυξημένη ευαισθησία στην ατροπίνη ή στα παράγωγά της.
 • γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του αεροζόλ για εισπνοή Atrovent N.

Με εξαιρετική προσοχή, μόνο με συνταγή και υπό τον έλεγχό του, το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κυστική ίνωση;
 • απόφραξη της ουροφόρου οδού (για παράδειγμα, απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης ή υπερπλασία του προστάτη).
 • γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας.
 • II - III τρίμηνα της εγκυμοσύνης.
 • παιδική ηλικία άνω των 6 ετών.

Atrovent N, οδηγίες χρήσης: μέθοδος και δοσολογία

Το Atrovent H χορηγείται με εισπνοή.

Ο γιατρός επιλέγει τη βέλτιστη δόση μεμονωμένα. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι ενήλικες και τα παιδιά άνω των 6 ετών χρησιμοποιούν συνήθως 2 δόσεις (ενέσεις) 4 φορές την ημέρα. Συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν συνιστάται η χρήση περισσότερων από 12 δόσεων, καθώς η ανάγκη μεγαλύτερης ποσότητας φαρμάκου, κατά κανόνα, υποδηλώνει την ανάγκη για πρόσθετη συνταγή άλλων μεθόδων θεραπείας.

Κατά τη χρήση του φαρμάκου, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Απαγορεύεται η ανεξάρτητη αύξηση της συνταγογραφούμενης δόσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης και κατά τη διάρκεια της επείγουσας θεραπείας.

Εάν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Atrovent H δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση ή η κατάσταση επιδεινωθεί, απαιτείται διαβούλευση με γιατρό. Η επείγουσα επαφή με ιατρό είναι επίσης απαραίτητη σε περίπτωση γρήγορης ή απροσδόκητης αύξησης της δύσπνοιας (δυσκολία στην αναπνοή).

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά κάθε νέα συσκευή εισπνοής, τραβήξτε την ανάποδα, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και κάντε διπλό κλικ στον πυθμένα του δοχείου για να κάνετε δύο ενέσεις στον αέρα - αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή δοσολογία του φαρμάκου. Εάν η συσκευή εισπνοής δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 3 ημέρες, αρκεί μία ένεση στον αέρα.

Η διαδικασία χρήσης της συσκευής εισπνοής:

 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
 2. Κρατώντας την επάνω πλευρά του εισπνευστήρα προς τα επάνω (το βέλος στραμμένη επίσης προς τα πάνω), σφίξτε καλά τα χείλη του επιστομίου.
 3. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή.
 4. Ξεκινώντας να αναπνεύσετε βαθιά, πιέστε σφιχτά το κάτω μέρος του δοχείου για να εισπνεύσετε μία δόση. Συνεχίστε να εισπνέετε αργά στο μέγιστο, στη συνέχεια κρατήστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα.
 5. Αφαιρέστε το επιστόμιο από το στόμα και εκπνεύστε αργά.
 6. Εάν χρειάζονται πολλαπλές δόσεις, επαναλάβετε τα βήματα 2-5.
 7. Τοποθετήστε το προστατευτικό πώμα στην συσκευή εισπνοής.

Το μπαλόνι είναι αδιαφανές, οπότε είναι αδύνατο να προσδιοριστεί οπτικά η στιγμή που γίνεται κενή. Περιέχει 200 ​​δόσεις. Αφού τα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να φαίνεται ότι ο κύλινδρος εξακολουθεί να περιέχει κάποια ποσότητα υγρού, αλλά συνιστάται η αντικατάσταση του κυλίνδρου με ένα νέο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην λάβει την απαραίτητη θεραπευτική δόση.

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του φαρμάκου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ανακινήστε το μπουκάλι - για να δείτε αν υπάρχει υγρό.
 2. Αφού αφαιρέσετε το επιστόμιο από το δοχείο, το βάζετε σε δοχείο με νερό. Η κατά προσέγγιση ποσότητα του φαρμάκου στο μπαλόνι μπορεί να εκτιμηθεί από τη θέση του στο νερό: εάν το μπαλόνι βυθιστεί, περιέχει τουλάχιστον αεροζόλ, εάν βυθιστεί στο νερό, από κάτω προς τα πάνω, ακριβώς κάθετα ½, βυθισμένο στο νερό, από κάτω προς τα πάνω και ελαφρώς λυγισμένο στην πλευρά, μέχρι το νερό από κάτω και να βρεθεί στην πλευρά του - το μπαλόνι είναι άδειο.

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η συσκευή εισπνοής πρέπει να καθαρίζεται από σκόνη / ακαθαρσίες και υπολείμματα αερολύματος - μπορούν να αποτρέψουν την πλήρη απελευθέρωση της νέας δόσης.

Κανόνες για τον καθαρισμό της συσκευής εισπνοής:

 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και αφαιρέστε τη φιάλη.
 2. Περάστε ένα ρεύμα ζεστού νερού μέσα από την συσκευή εισπνοής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες και υπολείμματα του παρασκευάσματος.
 3. Ανακινήστε την συσκευή εισπνοής και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα (απαγορεύεται η χρήση συσκευών θέρμανσης).
 4. Τοποθετήστε τη φιάλη και τοποθετήστε το προστατευτικό πώμα.

Χρησιμοποιείται πλαστικό επιστόμιο για την ακριβή δοσολογία του φαρμάκου και έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το Atrovent N. Aerosol. Απαγορεύεται η χρήση του για τη δοσολογία άλλων αερολυμάτων. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε άλλα στόμια με το Atrovent N.

Atrovent για εισπνοή - πόσο αποτελεσματική είναι;

Οξεία και χρόνια ασθένεια της αναπνευστικής οδού - η πιο κοινή παθολογία των ημερών μας. Όλες αυτές οι ασθένειες, ως επί το πλείστον, συνοδεύονται από σπασμούς των βρόγχων. Το Atrovent είναι ένα φάρμακο που ανακουφίζει καλά τον βρογχόσπασμο.

Περιγραφή του φαρμάκου, μορφές δοσολογίας του

Το Atrovent για την εισπνοή είναι ένα εργαλείο από την ομάδα των βρογχοδιασταλτικών (ουσίες που επεκτείνουν τους βρόγχους) - αναστολείς των m-χολινεργικών υποδοχέων. Το δραστικό δραστικό συστατικό στη σύνθεση είναι το βρωμιούχο ιπρατρόπιο. Ο μηχανισμός της δράσης του συνδέεται με την παρεμπόδιση των υποδοχέων των νευρικών απολήξεων. Μέσω αυτών, ο μεσολαβητής (φορέας πληροφοριών) ακετυλοχολίνη μεταδίδει παρορμήσεις στους βρόγχους.

Κάτω από τη δράση της ακετυλοχολίνης, εμφανίζεται ένας σπασμός των λείων μυών των βρόγχων. Η ακετυλοχολίνη προκαλεί επίσης αυξημένη έκκριση των πτυέλων. Το Atrovent αποκλείει αυτή την δράση της ακετυλοχολίνης, η οποία οδηγεί στην εξάλειψη του βρογχικού σπασμού και στην καταστολή της έκκρισης των πτυέλων. Η απόχωση των πτυέλων δεν καταστέλλεται.

Μορφή προϊόντος: 0,025% διάλυμα για εισπνοή, Atrovent Ν - αεροζόλ (ψεκασμός) σε δοσολογία (1 δόση εισπνοής περιέχει 20 μg βρωμιούχου ιπρατρόπιο).

Ένα χαρακτηριστικό και των δύο δοσολογικών μορφών είναι ότι ενεργούν κυρίως τοπικά, χωρίς να έχουν γενική (συστημική) επίδραση στο σώμα. Μια μερικώς δραστική ουσία εισέρχεται στο ρεύμα του αίματος και μπορεί να έχει παρενέργειες που σχετίζονται με την παρεμπόδιση των επιδράσεων της ακετυλοχολίνης σε άλλα όργανα. Η ακετυλοχολίνη έχει θετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα, διεγείρει την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα. Συνεπώς, η Atrovent, εμποδίζοντας τη δράση της ακετυλοχολίνης, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ενδείξεις και αντενδείξεις για τη χρήση

Ενδείξεις για τη χρήση ναρκωτικών. Προβλέπεται:

 • χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα (με μερική ή πλήρη απόφραξη των βρόγχων) και τη σοβαρότερη μορφή της - ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) με βρογχόσπασμο.
 • εμφύσημα των πνευμόνων - επίμονη επέκταση των μικρών βρόγχων και των κυψελίδων (σάκοι στα άκρα των βρόγχων), συνοδευόμενη από μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας.
 • βρογχικό άσθμα.
 • βρογχοσπασμούς στο υπόβαθρο οξειών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και οξείας βρογχίτιδας.
 • ατομική δυσανεξία στα συστατικά του στοιχεία ·
 • κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - τις πρώτες 12 εβδομάδες.

Παιδιατρική χρήση

Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν το φάρμακο με τη μορφή διαλύματος σε ένα νεφελοποιητή.

Οι διαδικασίες με αυτό το Atrovent χρησιμοποιούνται ευρέως στην παιδιατρική για την ανακούφιση των βρογχοσπασμών στη βρογχίτιδα, η οποία στην παιδική ηλικία συχνά αναπτύσσεται εν μέσω οστικών λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Διατάξεις για τα παιδιά συνταγογραφούνται για την ανακούφιση του λαρυγγόσπασμου στην οξεία λαρυγγίτιδα - ασθένειες που είναι επίσης πολύ συχνές στα παιδιά σε σχέση με οξεία αναπνευστικά ιικά μολύνσεις. Κατά την αφαίρεση οξείας παθολογικής διαδικασίας, θυμηθείτε ότι η Atrovent δεν δρα άμεσα. Η δράση του αρχίζει σε 15 λεπτά.

Στα παλαιότερα προσχολικά και σχολικά χρόνια, με φόντο αλλεργικές διεργασίες και μειωμένη ανοσία, μπορούν να αναπτυχθούν χρόνιες παθήσεις του βρογχοπνευμονικού συστήματος με βρογχόσπασμο. Για τη θεραπεία τους ως μέρος σύνθετης θεραπείας, χρησιμοποιείται το Atrovent.

Δοσολογία

Εάν ο γιατρός συνταγογραφήσει το Atrovent, οι οδηγίες χρήσης δίνουν σαφείς συστάσεις σχετικά με τη χρήση του. Χρησιμοποιείται σε μεμονωμένη δόση από τον γιατρό. Μπορείτε να αγοράσετε φάρμακο μόνο με ιατρική συνταγή. Συνιστώμενες συνιστώμενες δοσολογίες για χρήση σε εκνεφωτή:

 • οι ενήλικες και τα παιδιά άνω των 12 ετών έχουν 40 σταγόνες (1 σταγόνα περιέχει 0,0125 mg της δραστικής ουσίας) έως και τέσσερις φορές την ημέρα. μέγιστη ημερήσια δοσολογία 2 mg.
 • σε ηλικία 6 - 12 ετών, 20 σταγόνες τρεις φορές την ημέρα. μέγιστη ημερήσια δόση 1 mg (4 ml).
 • Παιδιά κάτω των 6 ετών, 8 έως 20 σταγόνες (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το σωματικό βάρος του παιδιού) τρεις φορές την ημέρα.

Οι διαδικασίες διεξάγονται με τη χρήση ειδικού συσκευής εισπνοής - νεφελοποιητή. Το μίγμα για τον νεφελοποιητή παρασκευάζεται ως εξής: η σωστή ποσότητα φαρμάκου αραιώνεται με αλατούχο διάλυμα για να ληφθεί ολικός όγκος 3-4 ml.

Atrovent N αεροζόλ, συνιστώμενες συνιστώμενες δόσεις:

 • ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 6 ετών συνταγογραφούνται 2 ενέσεις τέσσερις φορές την ημέρα. η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δόσεις.

Σχόλιο σχετικά με τη χρήση του ψεκασμού (Συμβουλή: διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση!). Πρέπει να προετοιμαστείτε για τη χρήση της νέας φιάλης: κάντε διπλό κλικ στο κάτω μέρος.

Πώς να παρασκευάσετε το μείγμα και την εισπνοή χρησιμοποιώντας έναν νεφελοποιητή, συμπεριλαμβανομένων των βρογχοδιασταλτικών.

Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα

Παρά το γεγονός ότι η μορφή εισπνοής αυτού του φαρμάκου δεν απορροφάται ουσιαστικά στο αίμα και δεν έχει παρενέργειες, δεν συνιστάται να συνδυαστεί με χορήγηση από το στόμα ή με ένεση με άλλα αντισπασμωδικά από αυτή την ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι αυτή η αλληλεπίδραση δεν έχει μελετηθεί (Troventol, Fubromegan ).

Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ενισχύεται με βάση τη χορήγηση φαρμάκων για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον, των αντιαρρυθμικών φαρμάκων (Quinidine) και ορισμένων τύπων φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης (Αμιτριπτυλίνη, Νορτριτιλίνη, Μαπροτιλίνη κλπ.).

Η σαλβουταμόλη, η φενοτερόλη, η τερβουταλίνη, η καφεΐνη, η θεοβραμίνη αυξάνουν το φαρμακευτικό αποτέλεσμα του βρωμιδίου του ιτρατρόπιου. Όλα αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να συνδυαστούν με το Atrovent σε ασθενείς με γλαύκωμα: αυτό μπορεί να αυξήσει δραματικά την ενδοφθάλμια πίεση.

Δεν είναι απαραίτητο να συνδυάσετε την εισπνοή με το Atrovent και τη χρήση του Bikromat: πιθανή βροχόπτωση στους τοίχους των βρόγχων.

Παρενέργειες

Οι διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν τοπικό ερεθισμό του βρογχικού βλεννογόνου, συνοδευόμενο από αυξημένο βήχα, αυξημένη ευαισθησία. Από τις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, η δυσπεψία (πεπτικά προβλήματα), η ζάλη είναι συχνότερες. Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ λιγότερο συχνές:

 • αλλεργίες;
 • μειωμένη οπτική λειτουργία.
 • περιόδους αίσθημα παλμών, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.
 • βρογχόσπασμος και γλωττίδα.
 • στοματίτιδα;
 • κατακράτηση ούρων.

Ανάλογα του φαρμάκου

Κατασκευάζονται πλήρη αναλογικά (συνώνυμα) του Atrovent, η δραστική δραστική ουσία του οποίου είναι το βρωμιούχο ιπρατρόπιο (διαλύματα για εισπνοή και αερολύματα Arutropid, Vagos, Iprotent, Ipratropium Steri-Neb).

Υπάρχουν αναλόγους. Αυτά είναι φάρμακα με το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά ανήκουν σε άλλες φαρμακευτικές ομάδες. Τέτοια φάρμακα περιλαμβάνουν: Αεροσόλη Αταλίνη (σαλβουταμόλη), αερόλυμα Atimos (φορμοτερόλη), διάλυμα Berotec (φενοτερόλη) για εισπνοή, αεροζόλ Berotek Η (φενοτερόλη), αερόλυμα Beclomethasone και αερόλυμα backlospir (πηλίκον βεκλομεθαζόνη-γλυκοκορκόλη.

Συνδυασμένα μέσα Berodual διάλυμα για εισπνοή (βρωμιούχο ιπρατρόπιο + φαινοτερόλη) και Berodual H - αεροζόλ.

Πόσο κοστίζει το φάρμακο;

Κόστος στα φαρμακεία:

 • διάλυμα για εισπνοή 20 ml (250 μg) κοστίζει από 215 έως 250 ρούβλια.
 • Ένα αεροζόλ 200 δόσεων των 20 mcg κοστίζει 330 - 360 ρούβλια.

Το Atrovent είναι ένα φάρμακο σε μορφή εισπνοής, το οποίο έχει κυρίως τοπικό βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσμα. Είναι καλά ανεκτό από τους ενήλικες και τα παιδιά και πολύ σπάνια έχει παρενέργειες, αφού σχεδόν δεν έχει γενική (συστημική) επίδραση στο σώμα. Οι γιατροί και οι ασθενείς δίνουν καλές κριτικές γι 'αυτόν. Αλλά για να απομακρυνθεί γρήγορα ο άρχισος βρογχόσπασμος με τη βοήθειά του δεν θα λειτουργήσει: η επίδρασή του αρχίζει μόνο μετά από 15 λεπτά.